Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu města Příbora

Pribor.jpg Projekt Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu města Příbora se realizoval v rámci výzvy č. 57 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem bylo především vytvoření kompetenčních modelů a zavedení hodnotícího systému pracovníků na městském úřadě. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 1,6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 57 - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě
Realizátor

Město Příbor

Celkové náklady projektu 1 920 119 Kč
Přínosy projektu
  • zpracování kompetenčních modelů;
  • zavedení hodnotícího systému pracovníků;
  • vzdělávací plány;
  • vzdělávaní vedoucích pracovníků a zastupitelů.
Obsah projektu
Projekt byl nastartován vstupní analýzou efektivity procesu řízení lidských zdrojů a analýzou vzdělávacích potřeb úřadu. Tyto informace se staly nezbytným podkladem pro změnu organizační struktury a vypracování kompetenčních modelů jednotlivým pracovním pozicím. Ty mimo jiné obsahují kompetence „šité na míru“ zaměstnancům, které vznikly na základě požadavků vedoucích odborů. Kvalitně zpracovaný kompetenční model tak bude pro městský úřad využitelný zejména pro výběrová řízení, hodnocení, osobní rozvoj, analýzu vzdělávacích potřeb, vzájemné porovnávání pracovníků napříč úřadem i ve srovnání s jinými úřady. Na tvorbu kompetenčních modelů navazovalo zpracování kompetenční manažerské diagnostiky vedoucím odborů a rozvojové/řídící diagnostiky pracovníkům úřadu.
 
Další klíčovou aktivitou bylo zpracování etického kodexu, který obsahuje jasnou definici standardů firemní kultury úřadu vycházející z Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy zpracovaný Ministerstvem vnitra ČR. Cílem realizace tvorby etického kodexu je eliminovat negativní dojmy občanů při styku s úředníky, zejména v oblasti poskytovaných služeb a jeho promítnutí do hodnotícího systému.
 
Vedoucí pracovníci a členové zastupitelstva bylo mimo to proškoleni v tématech moderní metody řízení lidských zdrojů a efektivní manažer veřejné správy. Díky skutečnosti, že školení probíhalo aktivní formou, účastníci získali praktické zkušenosti, které mohou uplatnit ve své vedoucí pozici a pozici člena zastupitelstva.
Více informací

www.pribor.eu