Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Centrum podpory projektů města Svitavy

Svitavy_centrum_projektu.jpg Projekt Centrum podpory projektů města Svitavy je realizován v rámci výzvy č. 53 – “ Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu bylo vytvoření a zavedení jednotného systému řízení a administrace projektů pro město Svitavy a jím zřízené nebo založené organizace. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Realizátor Město Svitavy
Celkové náklady projektu 7 237 813 Kč
Přínosy projektu
  • Zřízení projektové kanceláře;
  • Systémová podpora projektů města a jeho organizací;
  • Metodická pomoc při administraci projektů;
  • Jednotný způsob archivace;
  • Používání mezinárodních standardů v projektovém řízení.
Obsah projektu

Cílem projektu bylo vytvořit a implementovat jednotný systém řízení a administrace projektů včetně logistické, technické, softwarové podpory a systému vzdělávání pro město Svitavy a jím zřízené a založené organizace. Město Svitavy, které řeší souběžně kolem třiceti investičních i neinvestičních projektů, se potýkalo s problémem nárůstu objemu práce a administrativy související s realizací projektů.

 

Díky projektu byla vytvořena nová organizační složka města – Centrum podpory projektů (CPP), která vyřešila systémovou podporu projektů, zejména dotovaných ze strukturálních fondů. Hlavním úkolem CPP je zabezpečit funkci projektové kanceláře pro město Svitavy a jím zřízené a založené organizace, soustřeďovat všechny informace k jednotlivým projektům, poskytovat metodickou pomoc při administraci projektů a garantovat jednotný systém uložení dat i jejich archivaci. Systém řízení projektů odpovídá mezinárodním standardům v oblasti projektového řízení (např. ISO 10 006, ISO 21 500, certifikace projektových manažerů podle IPMA).

Napsali jsme o nich

„Informační systém pro řízení projektů umožňuje týmovou práci bez nutnosti každodenního osobního kontaktu osob zainteresovaných na projektech. Nejen projektoví manažeři, ale i vedení města a jeho vedoucí pracovníci mohou nyní využívat celé portfolio projektů města k efektivní práci a čerpat ze zkušeností kolegů,“ oceňuje hlavní výhody projektu Ing. Břetislav Vévoda, odborný koordinátor projektu.

Více informací

www.svitavy.cz