Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Byly schváleny 4 projekty na vytvoření tzv. kontaktních a koordinačních center Policie ČR

Dne 29. 3. 2010 zasedla výběrová komise k výzvě číslo 05 - Kontaktní a koordinační centra a doporučila k financování 4 projekty ve finančním objemu 153 510 000 Kč. Cílem projektů předkládaných do této výzvy je vybudování kontaktních a koordinačních center Policie ČR. Tato centra mají zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost, pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.  

Bližší strukturované informace o výzvě a počtu podaných či schválených projektech naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokument ke stažení: