Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

OSF bilancuje

titul.jpg

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální dočerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.

 Publikace "OSF bilancuje" ke stažení