Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Barometr čerpání

Barometr čerpání krajských úřadů v ČR

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání krajských úřadů. Čerpá přitom z poměru finančního objemu schválených žádostí na počet obyvatel v daném kraji.  To znamená, že nejlepším žadatelem není krajský úřad s největším objemem schválené dotace, ale krajský úřad s nejlepším koeficientem čerpání. Srovnání se týká pouze výzev, u nichž jsou příjemci dotací jednotlivé krajské úřady (08 IOP, 40, 42, 57 a 69 OP LZZ).

 

Barometr čerpání obcí s rozšířenou působností v ČR

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání v obcích s rozšířenou působností (ORP). Čerpá přitom z poměru finančního objemu schválených žádostí na počet obyvatel v dané ORP. To znamená, že nejlepším žadatelem není ORP s největším objemem schválené dotace, ale ORP s nejlepším koeficientem čerpání. Srovnání se týká pouze výzev, u nichž jsou příjemci dotace orgány místní samosprávy.