Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Atlas Úspěšných projektů

Publikace představuje dvacet projektů realizovaných v programovacím období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané projekty spojuje snaha naplnit cíle Strategie Smart Administration a přispět tak ke kvalitnímu a efektivnímu fungování veřejné správy.

Publikaci je možné si v elektronické formě stáhnout zde. Pokud byste měli zájem získat i její tištěnou podobu, rádi Vám ji zašleme. Pro další informace kontaktujte pracovníky Oddělení publicity a technické pomoci.

Dokumenty ke stažení: