Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 6


Vzdělanější úředníci = záruka kvalitnějších veřejných služeb

Ke zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných úřady veřejné správy v souladu s vládní strategií Smart Administration přispívají dotační prostředky ze strukturálních fondů. Konkrétně v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou realizovány stovky projektů, které pomáhají úředníkům stát se kvalitními profesionály.


Nový Newsletter OSF

Letošní první číslo Newsletteru OSF přináší zajímavé informace o realizaci projektů podpořených strukturálními fondy. Představí i aktuální statistiky, výsledky ankety a novinky.


Upozornění pro příjemce ve výzvě č. 14 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme příjemce ve výzvě č. 14 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad územní veřejné správy (kraje, obce) k závěrečné MZ – výzvy č. 89 a C4

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce OP LZZ z řad územní veřejné správy (kraje, obce) v rámci výzev č. 89 a C4. Seminář je zaměřený na ukončování projektů (náležitosti ZMZ, produktová databáze, výstupy projektu apod.).


Novela zákona o veřejných zakázkách a o rozpočtových pravidlech

Upozorňujeme, že Řídicí orgán MPSV vydal 13. dubna 2015 dokumenty související s novelou zákona o veřejných zakázkách a zákona o rozpočtových pravidlech.


Upozornění pro příjemce OP LZZ - revize příruček tzv. desatera a jejich příloh

Upozorňujeme příjemce OP LZZ, že ke dni 2. 3. 2015 bylo aktualizováno několik příruček tzv. desatera OP LZZ včetně příloh a také prováděcí dokument OP LZZ.