Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 4


OSF bilancuje


OSF bilancuje

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra jako Zprostředkující subjekt (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) se do konce roku 2015 zaměří na úspěšné dokončení maximálního počtu projektů a maximální do čerpání přidělené alokace v rámci končícího programového období 2007–2013.


Metodická pomoc obcím i spolehlivější datové sítě

S pomocí strukturálních fondů Evropské unie se zkvalitňují a zrychlují služby poskytované úřady veřejné správy v České republice. Úřady se postupně mění na službu občanům především cestou zavádění moderních informačních a komunikačních technologií a podporou dalšího vzdělávání úředníků.


Přes 11 miliard korun na moderní veřejnou správu

Přibližně 2 500 úřadů veřejné správy v České republice má na starost stovky různých agend. Díky podpoře ze strukturálních fondů se služby poskytované těmito úřady postupně zlepšují. Evropské peníze napomáhají k tomu, aby veřejné služby byly rychlejší, efektivnější a transparentnější a občané, firmy a instituce neztráceli na úřadech zbytečně čas.