Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 6


Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 17 IOP - revize PPŽP a jejích příloh

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 17 Integrovaného operačního programu, že byla revidována Příručka pro žadatele a příjemce včetně jejích příloh.


Upozornění pro příjemce individuálních projektů OP LZZ - metodický výklad k poskytování odměn

Odbor strukturálních fondů vydal metodický výklad k poskytování odměn z položky 1.04 - Jiné osobní náklady u individuálních projektů.


Kvalitnější řízení Moravskoslezského kraje

Moravskoslezsk___kraj.jpg Projekt Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality se realizoval v rámci výzvy č. 42 - "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zvýšit kvalitu řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 13 mil. Kč.


Jak lépe řídit "evropské"projekty? ... Pomohou projektové kanceláře

Kvalitní projektové řízení je jednou z podmínek úspěšné realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů. S přibývajícím množstvím programů a projektů, které úřady veřejné správy absorbují, narůstá význam projektových kanceláří zřizovaných přímo na úřadech.


Jak lépe řídit "evropské"projekty? ... Pomohou projektové kanceláře

Kvalitní projektové řízení je jednou z podmínek úspěšné realizace projektů financovaných ze strukturálních fondů. S přibývajícím množstvím programů a projektů, které úřady veřejné správy absorbují, narůstá význam projektových kanceláří zřizovaných přímo na úřadech.


Efektivní úřad Děčín

Skoleni_Decin.jpg Projekt Efektivní úřad Děčín se realizuje v rámci výzvy č. 69 - "Vzdělávání pro územní veřejnou správu" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zajistit komplexní vzdělávání zaměstnanců úřadu a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 4,3 mil. Kč.