Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 16


Upozornění pro žadatele ve výzvě č. 17 IOP

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. 17 Integrovaného operačního programu, že na webu Odboru strukturálních fondů byly uveřejněny vzory čestných prohlášení o návaznosti realizace projektu na již ukončený projekt Smart Administration a o duplicitě projektu. Na základě četných dotazů také zveřejňujeme instrukce k volbě monitorovacích indikátorů.


Městský úřad Hodonín - s lidmi pro lidi

Hodon__n_workshop_k_projektu.jpg Projekt Transparentní, Otevřený, Profesionální úřad MěÚ Hodonín - "S lidmi pro lidi" se realizuje v rámci výzvy č. 89 - "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zkvalitnit poskytované služby a klíčové činnosti úřadu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo 5,7 mil. Kč.


Výzva D9


Výzva D9


Výzva D9


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


FAQ k výzvě D9


Vyhlášení výzvy č. D9 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů, vyhlašuje výzvu č. D9 pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR".


Výzva D9 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR" pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR a Národní bezpečnostní úřad.


Startují další strategické projekty veřejné správy

O projektech „chytré“ veřejné správy jako jsou Czech POINT, datové schránky či základní registry existuje mezi veřejností již dostatečné povědomí. Kromě těchto známých projektů vládní strategie Smart Administration se připravuje celá řada dalších strategických projektů státních úřadů. Díky nim vznikají nové a lepší registry, portály a rejstříky zvyšující komfort veřejných služeb.


Startují další strategické projekty veřejné správy

O projektech „chytré“ veřejné správy jako jsou Czech POINT, datové schránky či základní registry existuje mezi veřejností již dostatečné povědomí. Kromě těchto známých projektů vládní strategie Smart Administration se připravuje celá řada dalších strategických projektů státních úřadů. Díky nim vznikají nové a lepší registry, portály a rejstříky zvyšující komfort veřejných služeb.


Integrace AIS Státní rostlinolékařské správy se základními registry

Serverovna_zakladnich_registru.jpg Projekt Integrace agendových IS Státní rostlinolékařské správy s IS základních registrů se realizoval v rámci výzvy č. 14 "Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů" Integrovaného operačního programu. Příspěvek EU na projekt činil necelých 5 mil. Kč.