Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 9


Soutěž s Odborem strukturálních fondů MV ČR "Natoč chytrý úřad a vyhraj!!

Vezměte mobil, natočte video a vyhrajte čtečku Amazon Kindle, do ní knížky podle vlastního výběru a další ceny.


Videosoutěž


Výroční konference IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy

Dne 10. října 2013 proběhne v Jindřichově Hradci výroční konference Integrovaného operačního programu na téma "Zkušenosti a perspektivy".


O soutěži

bannerMVCR234x58.jpg Vezměte mobil, natočte video a vyhrajte chytré hodinky Samsung Gear, poukázky na knihy a další ceny.


Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz)

businessinfo.jpg Projekt Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na PVS a ostatní IS VS, jehož cílem bylo zmodernizovat portál poskytující informace pro podnikatele a propojit ho s dalšími portály a informačními systémy veřejné správy, se realizoval v rámci výzvy č. 7 "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 35 mil. Kč.


Dílna kvality města Milevska

Milevsko_web.jpg Projekt Dílna kvality města Milevska se realizoval v rámci výzvy č. 53 - "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem byla změna stávající funkcionální podoby úřadu do podoby procesně orientované organizace, zaměřené na služby. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 5,6 mil. Kč.


Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví

Prava_z_dusevniho_vlastnictvi.jpg Projekt Elektronická podpora prosazování práv z duševního vlastnictví, jehož cílem bylo zmodernizovat informační systémy pro řízení o průmyslových právech a jejich napojení na informační systém základních registrů a Czech POINT, se realizoval v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 18 mil. Kč.


Efektivnější justice díky projektům podpořeným ze strukturálních fondů

Od 1. ledna 2014 by měl v České republice platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a do celé řady podzákonných právních norem. K úspěšné implementaci změn v oblasti soukromého práva, k zefektivnění soudních procesů a zvýšení kvality práce justice mají přispět také projekty spolufinancované ze strukturálních fondů.


Efektivnější justice díky projektům podpořeným ze strukturálních fondů

Od 1. ledna 2014 by měl v České republice platit nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Změny, které tato a související právní normy přinášejí, bude třeba promítnout do dalších více než dvou set právních předpisů a do celé řady podzákonných právních norem. K úspěšné implementaci změn v oblasti soukromého práva, k zefektivnění soudních procesů a zvýšení kvality práce justice mají přispět také projekty spolufinancované ze strukturálních fondů.