Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 26


Upozornění pro příjemce IOP - úprava vydávání právních aktů

Z důvodu vydání Operačního manuálu Integrovaného operačního programu (IOP) verze 1.4 Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídicím orgánem IOP a z důvodu sladění vydávání právních aktů napříč Integrovaným operačním programem byla Ministerstvem vnitra jako Zprostředkujícím subjektem IOP s platností od 1. 7. 2013 provedena úprava vydávání právních aktů.


Výzva C4


Výzva C4


Výzva C4


Obecné dotazy


Veřejné zakázky


Finanční řízení projektu


Publicita projektu


Administrace projektu


FAQ k výzvě C4


Smart region - představujeme Plzeňský kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration je ve finále. Tento týden představujeme poslední z regionů, Plzeňský kraj.


Smart region - Plzeňský kraj

Úřady v Plzeňském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 46 milionů korun prostřednictvím  podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Vyhlášení Výzvy C4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů, vyhlašuje Výzvu C4 "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Výzva C4 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" pro kraje České republiky.


Smart region - představujeme Karlovarský kraj a Ústecký kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje tento týden představením krajů Karlovarského a Ústeckého.


Smart region - Ústecký kraj

Úřady v Ústeckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 93 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart region - Karlovarský kraj

Úřady v Karlovarském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 63 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Odbor strukturálních fondů vydal publikaci Příklady dobré praxe

Odbor strukturálních fondů vydal novou publikaci Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy Evropské unie. Publikace je k dispozici jak na webu OSF ke stažení, tak v tištěné podobě.


Příklady dobré praxe

Publikace Příklady dobré praxe aneb jak na strukturální fondy Evropské unie představuje dvanáct úspěšných projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra, a to z pohledu samotných příjemců. Ti vyzdvihují silné stránky svých projektů a připojují rady, jak takový projekt úspěšně zrealizovat.


Smart region - představujeme Prahu a Jihomoravský kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje i tento týden představením Prahy a Jihomoravského kraje.


Smart region - Jihomoravský kraj

Úřady v Jihomoravském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 230 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart region - Praha

Úřady jednotlivých městských částí Prahy spolu s Magistrátem hl. města Prahy získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 86 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Upozornění pro příjemce OP LZZ - aktualizace obvyklých cen, mezd a platů

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 7. 2013 došlo ke změnám v tabulce obvyklých cen zařízení a vybavení/mezd a platů, kterou vydává Řidící orgán OP LZZ.


Smart region - představujeme Olomoucký a Liberecký kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje tento týden představením krajů Olomouckého a Libereckého.


Smart region - Liberecký kraj

Úřady v Libereckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 94 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart region - Olomoucký kraj

Úřady v Olomouckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 79 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.