Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 17


Elektronická podání v procesu správního řízení

budova_ctu.jpg Projekt Elektronická podání v procesu správního řízení, díky kterému se zefektivnil proces správního řízení v rámci Českého telekomunikačního úřadu, se realizoval v rámci výzvy č.7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 7 mil. Kč.


Smart region - představujeme Královéhradecký kraj a Jihočeský kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje tento týden představením krajů Královéhradeckého a Jihočeského.


Smart region - Jihočeský kraj

Úřady v Jihočeském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 46 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart region - Královéhradecký kraj

Úřady v Královéhradeckém kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 necelých 120 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart region – představujeme Kraj Vysočina a Zlínský kraj

I tento týden pokračuje seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ v územní samosprávě a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb. Jako další regiony představujeme Kraj Vysočina a Zlínský kraj.


Smart region - Zlínský kraj

Úřady ve Zlínském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 přes 135 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart region - Kraj Vysočina

Úřady v Kraji Vysočina získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007-2013 téměř 127 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Informace pro příjemce OP LZZ ke způsobilosti výdajů realizačního týmu

V souvislosti s revizí Operačního manuálu OP LZZ s účinností od 1. 11. 2012, kdy došlo ke změně příručky D5 Metodika způsobilých výdajů OP LZZ, kapitoly 2.1 (grantové projekty) a 3.1 (individuální projekty) Osobní náklady, poskytujeme bližší vysvětlení ke způsobilosti výdajů realizačního týmu v projektech prioritní osy 4 OP LZZ.


Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov

Benesov.jpg Projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov se realizoval v rámci výzvy č. 57 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem bylo zejména zefektivnit řízení lidských zdrojů na městském úřadě v Benešově a rozvoj a implementace nových a moderních postupů a trendů v této oblasti. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 1,4 mil. Kč.


Podnikatelé mění zvyklosti, komunikují s úřady elektronicky

Elektronický formulář, elektronický podpis a rychlá komunikace s úřadem „po síti“. Komfortně, rychle a nejlépe „od stolu“. Tak funguje ideální vyřizování záležitostí s úřady. Přestože podle průzkumů využívá elektronickou komunikaci s úřady stále více podnikatelů, většina z nich ji považuje za zbytečně složitou. Úřady veřejné správy se proto snaží jít těmto signálům naproti a podnikatelům komunikaci s úředníky usnadnit.


Podnikatelé mění zvyklosti, komunikují s úřady elektronicky

Elektronický formulář, elektronický podpis a rychlá komunikace s úřadem „po síti“. Komfortně, rychle a nejlépe „od stolu“. Tak funguje ideální vyřizování záležitostí s úřady. Přestože podle průzkumů využívá elektronickou komunikaci s úřady stále více podnikatelů, většina z nich ji považuje za zbytečně složitou. Úřady veřejné správy se proto snaží jít těmto signálům naproti a podnikatelům komunikaci s úředníky usnadnit. 


Smart region – představujeme Středočeský a Pardubický kraj

Seriál Smart region zaměřený na příjemce OP LZZ z územní samosprávy a jejich úspěšnost při čerpání prostředků EU na podporu lepších veřejných služeb v souladu se Strategií Smart Administration pokračuje. Tento týden představujeme Středočeský a Pardubický kraj.


Smart Region - Pardubický kraj

Úřady Pardubického kraje získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007 - 2013 přes 100 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Smart Region - Středočeský kraj

Úřady ve Středočeském kraji získaly na zkvalitňování veřejné správy v programovém období 2007 - 2013 přes 137 milionů korun prostřednictvím podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Informace pro příjemce IOP- výzvy č. 03, 07 a 10 - prodloužena registrace na seminář

Odbor strukturálních fondů připravuje pro příjemce IOP - výzvy č. 03, 07 a 10 seminář, který se bude konat ve středu 12. června 2013. Zájemce o účast na semináři bychom rádi informovali, že je stále volná kapacita a mohou se přihlašovat až do pátku 7. června 2013.


Úprava obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy

OR.jpg Projekt Úprava obchodního rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy, který přinesl zásadní modernizaci informačního systému pro zpracování agendy obchodního rejstříku, se realizoval v rámci výzvy č.3 - "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 87 mil. Kč.


Pátrejte po evropských pokladech - geocachingová soutěž

„Pátrej a vyhraj“, tak se jmenuje veřejná geocachingová soutěž Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Úkolem je navštívit alespoň pět míst v České republice, které byly podpořeny z Integrovaného operačního programu, najít ukrytou schránku a správně odpovědět na pět soutěžních otázek. Soutěž začíná 3. června a končí 31. října 2013 .