Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 17


Nové číslo newsletteru Odboru strukturálních fondů

Odbor strukturálních fondů pro vás připravil další číslo svého newsletteru. Tentokrát se věnujeme jako hlavnímu tématu elektronizaci státní správy a příkladům dosud realizovaných projektů v této oblasti.


Informace pro žadatele ve výzvě B6 - prodloužena registrace na seminář 26. 4. 2013

Odbor strukturálních fondů připravuje pro žadatele ve výzvě B6 OP LZZ seminář, který se bude konat v pátek 26. 4. 2013. Zájemce o účast na semináři bychom rádi informovali, že je stále volná kapacita a mohou se přihlašovat až do pondělí 22. 4. 2013.


Anketa pro žadatele/příjemce - průzkum zájmu k seminářům

Odbor strukturálních fondů připravuje i letos semináře pro žadatele a příjemce v rámci IOP a OP LZZ. Abychom mohli zaměření seminářů lépe přizpůsobit vašim potřebám, připravili jsme krátkou anketu, jejíž účelem je zjištění vašeho zájmu a preferencí. Chtěli bychom vás požádat o její vyplnění.


Vyhlášení výzvy B6 v rámci OP LZZ a zahájení příjmu projektových žádostí

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo 8. 4. 2013 výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků". V pondělí 15. 4. 2013 bude zahájen příjem projektových žádostí.


Seminář pro žadatele ve výzvě B6 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele v rámci výzvy B6 OP LZZ - Výzva pro předkládání IP 4.1 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků.


Výzva B6


Výzva B6


Výzva B6


Administrace projektu


Publicita projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


FAQ k výzvě B6


Výzva B6 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků" pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy (uvedené v příloze č. 2), svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.


Další peníze na zkvalitnění veřejné správy

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) vyhlásí v dubnu 2013 další dvě nové výzvy k předkládání projektů státní správy a územní samosprávy. Na nové výzvy použije disponibilní prostředky ušetřené z rozpočtů dosud realizovaných nebo již ukončených projektů.


Další peníze na zkvalitnění veřejné správy

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR) vyhlásí v dubnu 2013 další dvě nové výzvy k předkládání projektů státní správy a územní samosprávy. Na nové výzvy použije disponibilní prostředky ušetřené z rozpočtů dosud realizovaných nebo již ukončených projektů.