Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 10


Jak na projekty financované z fondů EU? Vyhodnocení ankety

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety na titulní straně. Tentokrát jsme ji zaměřili na Vás, příjemce. Ptali jsme se Vás, zda jste přípravu projektové žádosti a následnou realizaci projektu spíše zajišťovali vlastními silami, nebo jste využili služeb specializovaných společností. Výsledky jsou určitě zajímavé.


Výsledky průzkumu: většina uživatelů je s webem OSF spokojena

V minulém týdnu proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli webových stránek Odboru strukturálních fondů MV. Zjišťovali jsme vaši celkovou spokojenost s webovými stránkami, zda považujete zveřejňované informace za srozumitelné, co vás nejvíce na webu zajímá nebo jak hodnotíte různé aktivity, které pro vás připravujeme. Výsledky jsou více než pozitivní.


O krok efektivněji na úřadech díky strategickému plánování

Státní správa i územní samospráva v České republice se mění. Na úřady přicházejí nové technologie, nové strategie, nové přístupy i metody řízení. K pozitivním změnám přispívá také podpora strategického plánování jako jednoho z nástrojů zkvalitnění tvorby politik a zlepšení činnosti úřadů. Důvod je jasný: strategické plánování celkově přispívá k větší transparentnosti toku veřejných prostředků a k jejich efektivnějšímu využití. Široké spektrum možností finanční podpory projektů v oblasti strategického plánování úřadům veřejné správy umožňují strukturální fondy Evropské unie.


O krok efektivněji na úřadech díky strategickému plánování

Státní správa i územní samospráva v České republice se mění. Na úřady přicházejí nové technologie, nové strategie, nové přístupy i metody řízení. K pozitivním změnám přispívá také podpora strategického plánování jako jednoho z nástrojů zkvalitnění tvorby politik a zlepšení činnosti úřadů. Důvod je jasný: strategické plánování celkově přispívá k větší transparentnosti toku veřejných prostředků a k jejich efektivnějšímu využití. Široké spektrum možností finanční podpory projektů v oblasti strategického plánování úřadům veřejné správy umožňují strukturální fondy Evropské unie.


Kontakty podle oddělení


Zefektivnění řízení lidských zdrojů v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

uzis.jpg Projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání se realizoval v rámci výzvy č. 58 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem bylo vytvoření standardů personální práce, řízení a rozvoje lidských zdrojů a nastavení odborného vzdělávání v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 2,6 mil. Kč.


Centrální registr administrativních budov

CRAB.jpg Projekt Úprava informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy, jehož cílem bylo vytvořit centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, se realizoval v rámci výzvy č.3 - "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 216 mil. Kč.


Upozornění pro příjemce IOP - nové povinnosti při kontrole veřejných zakázek

Odbor strukturálních fondů jako Zprostředkující subjekt oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu je na základě revize Operačního manuálu IOP verze 1.4 platné ke dni 2. 1. 2013 nově povinen kontrolovat průběh zadávacího/výběrového řízení u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou od 500.000,- Kč bez DPH před podpisem smlouvy s dodavatelem. Po podpisu smlouvy již pouze ověřuje, že uzavřená smlouva odpovídá průběhu zadávacího/výběrového řízení.


Konference "Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě" v Karlových Varech

Krajský úřad Karlovarského kraje při příležitosti ukončení realizace projektu Aplikace modelu CAF 2006 pořádá závěrečnou konferenci na téma "Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě".


Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy

Ilustra__n___foto_web.jpg Projekt  Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy se realizoval v rámci výzvy č. 3 - "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo zajištění a rozšíření komunikace Registru živnostenského podnikání se základními registry a využití dat ze základních registrů pro podporu vedení  živnostenské agendy. Ve svém důsledku by tato úprava měla přinést zlepšení podnikatelského prostředí u nás. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt 81 mil. Kč.