Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 19


Elektronizace zrychluje a zefektivňuje správní řízení

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) si postupně razí cestu na úřady, kde díky evropským penězům zrychlují a usnadňují vyřizování žádostí, návrhů, oznámení a stížností mezi účastníky správních řízení. Cestou snižování administrativní zátěže a zrychlování procesů během správních řízení pomocí elektronizace se také vydaly projekty Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Elektronizace zrychluje a zefektivňuje správní řízení

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) si postupně razí cestu na úřady, kde díky evropským penězům zrychlují a usnadňují vyřizování žádostí, návrhů, oznámení a stížností mezi účastníky správních řízení. Cestou snižování administrativní zátěže a zrychlování procesů během správních řízení pomocí elektronizace se také vydaly projekty Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Obecné dotazy


Veřejné zakázky


Finanční řízení projektu


Administrace projektu


Publicita projektu


FAQ k výzvě 14


Vzdělávání zaměstnanců ministerstva v projektovém řízení díky dotacím ze strukturálních fondů

Rozhovor s Mgr. Arnoštem Fišlem o realizaci projektu „Metodická podpora vzdělávání realizátorů projektů – standardizace procesů v oblasti projektového řízení“.


Rozhovory s příjemci – nový seriál na webu OSF

Zajímají vás zkušenosti ostatních s realizací projektů? Čeho si na svém projektu cení a s čím naopak mají problémy? Sledujte naše rozhovory s příjemci dotací.


Výzva A2 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní Lékařská posudková služba (LPS)" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.


Upozornění pro žadatele - výzva č. 14 IOP

Z důvodu množících se dotazů ohledně oprávněných žadatelů Odbor strukturálních fondů upozorňuje, že oprávněnými žadateli jsou v prioritních osách 1a a 1b pouze orgány ústřední státní správy.


Důležité upozornění pro příjemce IOP k realizaci výběrových řízení

Odbor strukturálních fondů upozorňuje všechny příjemce Integrovaného operačního programu  (IOP), že jsou na základě Závazného stanoviska Řídícího orgánu IOP č. 2, ze dne 15. června 2012, povinni dodržovat níže uvedené povinnosti při realizaci výběrových řízení dle Závazných postupů, a to s účinností ode dne zveřejnění tohoto upozornění.


Informace pro příjemce OP LZZ - Metodický postup k zadávání VZ podle zákona

Řídící orgán OP LZZ vydal 3. září 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona.


Seminář pro příjemce OP LZZ - ukončení projektu - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ - informace k ukončení projektu.


Seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ.


Vyhlášení výzvy č. 14 v rámci IOP

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů.


Výzva 14 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů.


Rozhovory s příjemci – nový seriál na webu OSF

Zajímají vás zkušenosti ostatních s realizací projektů? Čeho si na svém projektu cení a s čím naopak mají problémy? Sledujte naše rozhovory s příjemci dotací.