Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 11


Digitalizace a elektronizace vstupuje také do archivů

Snažší přístup k archivním dokumentům v elektronické podobě se stane běžnou praxí stejně jako jejich bezpečné, důvěryhodné a trvalé uložení. Pomoci tomu má projekt Národního digitálního archivu.


Digitalizace a elektronizace vstupuje také do archivů

Komfortní obstarání úředních dokumentů, plánů či fotografií z archivů v elektronické podobě brzy nebude žádným problémem. Stačí mít jen připojení na internet a vše se rázem zrychlí a zjednoduší. Snazší přístup k  archivním dokumentům se stane běžnou praxí stejně jako jejich bezpečné, důvěryhodné a trvalé uložení.


Strukturální fondy přispívají na trvalé a bezpečné uložení elektronických dokumentů

Rozhovor s Jiřím Bernasem o projektu "Národní digitální archiv".


Rozhovory

Projekty nejsou jen aktivity, výstupy, indikátory,…, ale také konkrétní lidé, kteří je realizují. V průběhu roku 2012 jsme navštívili deset projektů financovaných z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a vyzpovídali jejich realizátory. Pokud vás zajímají jejich zkušenosti, rady či jak hodnotí vlastní projekt, podívejte se na naše rozhovory s příjemci.


Rozhovory s příjemci


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy - pokročilí - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62, 64, 79 a 80 - pokročilí.


Seminář pro příjemce grantových výzev OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 53, 57 a 69 OP LZZ.


Seminář pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 40 OP LZZ - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.


Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu

SEPIE_JPG.jpg Projekt "Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu" je realizován v rámci výzvy č. 07 - „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je implementace nástrojů pro poskytování manažerských informací pracovníkům Ministerstva vnitra z ekonomické a personální oblasti včetně úplné evidence projektů realizovaných státní správou.


Řízení lidských zdrojů - MěÚ Ždár nad Sázavou

Zdar_n_Sazavou.jpg Projekt Řízení lidských zdrojů - MěÚ Ždár nad Sázavou je realizován v rámci výzvy č. 57 – “ Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu je vytvoření ucelného systému interního vzdělávání a komplexní strategie v oblasti řízení znalostí na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 5,5 mil. Kč.


Nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Dovolujeme si upozornit příjemce finanční podpory z OP LZZ, že Řídící orgán OP LZZ vydal s účinností od 15. 8. 2012 Metodický pokyn pro zadávání zakázek ve verzi 1.6. Do procesu výběru dodavatelů v rámci projektů OP LZZ tak byly zapracovány požadavky novely zákona o veřejných zakázkách.