Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 17


Vyhlášení veřejné zakázky Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

Ministerstvo vnitra ČR, odbor strukturálních fondů vyhlašuje veřejnou zakázku Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ.


Metodika zadávání veřejných zakázek

Dovolujeme si upozornit příjemce, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jako gestor zákona o veřejných zakázkách, před několika dny vydalo Metodiku pro zadávání veřejných zakázek, která reflektuje nejnovější změny zákona o veřejných zakázkách.


Základní registry

Základní registry Projekt Základních registrů veřejné správy je realizován v rámci výzvy č. 03 - "Rozvoj informační společnost ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zavedení a spuštění tzv. základních registrů, jež budou představovat bezpečnou a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech, která zásadně sníží administrativní náročnost jakéhokoliv procesu. Řada informací bude sdílených a občan-zákazník nebude muset absolvovat identický úkon několikrát – místo něj budou „obíhat“ data. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 3 mld. Kč.


Základní registry

ZR.jpg   Projekt Základních registrů veřejné správy je realizován v rámci výzvy č. 03 - "Rozvoj informační společnost ve veřejné správě" Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zavedení a spuštění tzv. základních registrů, jež budou představovat bezpečnou a aktuální databázi dat o občanech a státních i nestátních subjektech, která zásadně sníží administrativní náročnost jakéhokoliv procesu. Řada informací bude sdílených a občan-zákazník nebude muset absolvovat identický úkon několikrát – místo něj budou „obíhat“ data. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 3 mld. Kč.


Obecné dotazy


Veřejné zakázky


Finanční řízení projektu


Administrace projektu


Publicita projektu


FAQ k výzvě 98


Workshopy k projektovému řízení a výstupům projektu KOZA SA VS

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na workshopy k projektovému řízení a výstupům projektu Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru, které pořádá Odbor programového řízení.


"Chytrá" veřejná správa stojí na proškolených úřednících

Kontaktní místa Czech POINT, datové schránky, základní registry… To jsou jen tři nejznámější projekty z celé řady strategických a podpůrných projektů naplňujících realizaci strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, známé pod názvem Smart Administration. Tato strategie má zásadně změnit fungování veřejné správy ve smyslu služby občanovi, a to za vydatné finanční pomoci ze Strukturálních fondů v programovacím období 2007–2013. Náročné úkoly, vyplývající ze strategie Smart Administration, přinášejí nejen celou řadu změn na úřady, ale kladou především vysoké nároky na připravenost interního prostředí veřejné správy i samotných zaměstnanců.


Upozornění pro příjemce IOP a OP LZZ

Odbor strukturálních fondů upozorňuje všechny příjemce operačních programů  IOP a OP LZZ, že pro zajištění komplexní kontroly veřejných zakázek bude po příjemcích požadovat doložení čestného prohlášení nebo jiných dokumentů prokazujících dodržení předpokladů uvedených ve vzorovém čestném prohlášení, viz níže.  


Vyhlášení výzvy č. 98 v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě" pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky.


Výzva 98 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě" pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky.


Informace ke změně delegovaných činností v rámci Integrovaného operačního programu

V rámci Integrovaného operačního programu dochází od 1. 7. 2012 ke změně delegovaných činností v oblastech intervence 2.1 a 3.4 z Ministerstva vnitra ČR (Zprostředkující subjekt IOP) na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán) a Centrum pro regionální rozvoj ČR.