Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 65


Národní digitální archiv

NDA.jpg Projekt je realizován v rámci výzvy č. 10 „Elektronizace služeb veřejné správy – digitalizace“  Integrovaného operačního programu. Smyslem  projektu je trvale a bezpečně uložit a zároveň rychle dohledat z jakéhokoliv místa několik desítek či možná stovek milionů digitálních archiválií shromážděných v Národním digitálním archivu (NDA). Vznik této infrastruktury významně pomůže subjektům veřejné správy i občanům, navíc jde o jeden z klíčových pilířů vládní strategie Smart Administration.


Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně

foto3.jpg Projekt Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně je realizován v rámci výzvy č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  Tento projekt realizuje Národní síť Zdravých měst České republiky  s cílem zavést  často užívané slovní spojení „udržitelný rozvoj“  do každodenního života  měst a obcí. Činí tak v souladu s mezinárodním programem  „místní Agenda 21“, který má za cíl uplatňovat udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni. Nedílnou součástí dobré místní Agendy 21 je kvalitní strategické řízení obce či regionu i jejich úřadů a zejména pak dlouhodobá a systematická spolupráce s veřejností.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 89 OP LZZ - Brno

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 89 OP LZZ - Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 89 OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 89 OP LZZ - Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.


Výzva 89


Výzva 83


Výzva 80


Výzva 69


Výzva 64


Výzva 62


Výzva 59


Výzva 58


Výzva 57


Výzva 53


Výzva 48


Výzva 42


Výzva 41


Výzva 38


Vyzva 27


Výzva 57


Výzva 89


Výzva 83


Výzva 80


Výzva 69


Výzva 64


Výzva 62


Výzva 59


Výzva 53


Výzva 48


Výzva 42


Výzva 41


Výzva 40


Výzva 38


Výzva 27


Výzva 89


Výzva 83


Výzva 80


Výzva 79


Výzva 69


Výzva 64


Výzva 62


Výzva 59


Výzva 57


Výzva 53


Výzva 48


Výzva 42


Výzva 41


Výzva 40


Výzva 38


Výzva 27


Informace pro příjemce IOP – velkoplošný reklamní panel

Dovolujeme si informovat příjemce IOP o stanovisku Evropské komise k pořizování velkoplošného reklamního panelu u projektů, jehož náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR a který spočíval ve financování datové infrastruktury.


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


FAQ k výzvě 89


Upozornění pro žadatele a příjemce - Revize příruček a formulářů OP LZZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že k 15.3.2012 byly uveřejněny revidované verze příruček a formulářů OP LZZ.


Publicita projektu


Vyhlášení výzvy č. 89 v rámci OPLZZ

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" pro obce a kraje.


Výzva 89 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" pro obce a kraje.


Spuštění nových webových stránek Kvalita života

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty v rámci Integrovaného operačního programu spustilo nové webové stránky založené na konceptu Kvality života informující o projektech financovaných z evropských fondů.


Vyhledávací formulář


Vyhlášení veřejné zakázky Rámcová smlouva na zajištění právních služeb

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat, že Odbor programového řízení vyhlásil veřejnou zakázku na  Rámcovou smlouvu na zajištění právních služeb pro Ministerstvo vnitra České republiky v projektech IOP a OP LZZ a v oblasti informačních technologií.


Důležité upozornění pro příjemce: Stanovisko NOK k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje stanovisko Národního orgánu pro koordinaci k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele.