Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 205


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Výzva 13


Výzva 12


Výzva 11


Výzva 10


Výzva 9


Výzva 8


Výzva 7


Výzva 6


Výzva 5


Výzva 3


Výzva 2


Výzva 1


Výzva 13


Výzva 12


Výzva 11


Výzva 10


Výzva 9


Výzva 8


Výzva 7


Výzva 6


Výzva 5


Výzva 3


Výzva 2


Výzva 1


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Publicita projektu


Administrace projektu


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Obecné dotazy


Obecné dotazy


Veřejné zakázky


Finanční řízení projektu


Administrace projektu


Publicita projektu


Obecné dotazy


Finanční řízení projektu


Veřejné zakázky


Administrace projektu


Publicita projektu


Obecné dotazy


Veřejné zakázky


Finanční řízení projektu


Administrace projektu


Publicita projektu


Veřejné zakázky


Publicita projektu


Obecné dotazy


Finanční řízení projektu


Administrace projektu


Obecné dotazy


Veřejné zakázky


Finanční řízení projektu


Administrace projektu


Publicita projektu


Upozornění pro příjemce OP LZZ - krácení nezpůsobilých výdajů u projektů financovaných formou Ex-ante

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat o revidovaném metodickém dopise č. 15 vydaném Řídícím orgánem MPSV, který upravuje postup krácení nezpůsobilých výdajů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně.


Výzva 13


Výzva 12


Výzva 11


Výzva 10


Výzva 9


Výzva 8


Výzva 7


Výzva 6


Výzva 5


Výzva 3


Výzva 2


Výzva 1


Výzva 8


Výzva 13


Výzva 12


Výzva 11


Výzva 10


Výzva 9


Výzva 7


Výzva 6


Výzva 5


Výzva 3


Výzva 2


Výzva 1


Výzva 1


Výzva 2


Výzva 3


Výzva 5


Výzva 6


Výzva 7


Výzva 8


Výzva 9


Výzva 10


Výzva 11


Výzva 12


Výzva 13


Upozornění pro příjemce – výklad zákona o veřejných zakázkách po novele

Dovolujeme si upozornit příjemce na zásadní informaci k výkladu zákona o veřejných zakázkách po novele.


Informace pro příjemce OP LZZ - nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek

Dovolujeme si upozornit příjemce, že dne 15. 3. 2012 nabyla účinnosti nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek (verze 1.5).


Informace pro příjemce OP LZZ – dohody o provedení práce

V souvislosti s novelou Zákoníku práce z ledna tohoto roku uveřejňujeme nová pravidla pro způsobilost mezd u zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce, jejichž odměna přesahuje 10.000,- Kč měsíčně.


Obecné dotazy

Obecné dotazy v rámci jednotlivých výzev


Administrace projektu

FAQ k administraci projektu v rámci jednotlivých výzev


Obecné dotazy

Obecné dotazy v rámci jednotlivých výzev


Administrace projektu

FAQ k administraci projektu v rámci jednotlivých výzev


Informace pro příjemce v rámci výzvy č. 69 OP LZZ

V souvislosti s nejčastěji vyskytující se chybou ve vyplňování Monitorovacích indikátorů v rámci výzvy č. 69 OP LZZ je na našich stránkách k dispozici dokument "Vyplňování MI".


Aktualizace příručky k výzvě č. 05 IOP

Odbor strukturálních fondů upozorňuje příjemce ve výzvě č. 05 IOP na aktualizovanou příručku pro žadatele a příjemce a její přílohy platnou od 2.3.2012.


MMR pokračuje v cyklu seminářů „Jak na fondy – Semináře“

Projekt Jak na fondy – Semináře vznikl ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a jednotlivých Řídících orgánů a má za cíl zajistit vzdělávací semináře pro žadatele a příjemce evropských dotací.