Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 34


Semináře pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj

MMR v průběhu roku 2012/2013 uspořádalo cyklus seminářů „Jak na fondy – Semináře“.


Ostatní akce

Přehled akcí a seminářů pořádaných ostatními subjekty veřejné správy.


Společné stanovisko MMR a ÚOHS k aplikaci novelizovaných základních kvalifikačních předpokladů

V souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nabyla od 1. 1. 2012 účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách, č. 420/2011 Sb., která upravuje požadavky na základní kvalifikační předpoklady.


Atlas Úspěšných projektů


Atlas Úspěšných projektů

Publikace představuje dvacet projektů realizovaných v programovacím období 2007-2013 v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané projekty spojuje snaha naplnit cíle Strategie Smart Administration a přispět tak ke kvalitnímu a efektivnímu fungování veřejné správy.


FAQ k výzvě 83


FAQ k výzvě 80


FAQ k výzvě 79


FAQ k výzvě 64


FAQ k výzvě 62


FAQ k výzvě 59


FAQ k výzvě 58


FAQ k výzvě 48


FAQ k výzvě 42


FAQ k výzvě 41


FAQ k výzvě 38


FAQ k výzvě 27


Odbor strukturálních fondů vydal publikaci Úspěšné projekty

Na webu OSF si nyní můžete prohlédnout elektronickou verzi publikace Úspěšné projekty, kterou připravil a vydal Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra.


FAQ k výzvě 13


FAQ k výzvě 12


FAQ k výzvě 11


FAQ k výzvě 10


FAQ k výzvě 09


FAQ k výzvě 05


FAQ k výzvě 02


Informace pro příjemce IOP - Postup při využití úspor vzniklých v projektu

Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím Oznámení o změně v projektu. V něm musí příjemce vysvětlit nutnost provedení této změny.


FAQ k výzvě 01


Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.


Upozornění pro příjemce IOP

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat o Stanovisku Generálního finančního ředitelství - Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty.


Občané se raději spoléhají na „svého“ úředníka

Státní správa a samospráva v posledních letech zaznamenává výrazný posun. Díky projektům realizovaným s pomocí evropských peněz dochází na mnoha veřejných institucích k odbourávání bariér mezi občany a úředníky. Mění se i přístup úředníků k používání moderních technologií na úřadech. Vizí do roku 2015 je pojmout veřejnou správu jako službu občanovi, která naplňuje principy dobrého vládnutí a funguje efektivně.


Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář k veřejným zakázkám v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro státní správu .


Seminář k veřejným zakázkám IOP

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář k veřejným zakázkám pro oblast intervence 1.1 IOP.


Vyhlášení výzvy č. 13 v rámci IOP

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Technika pro zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí “.


Výzva 13 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Technika pro zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí “.