Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 20


Změny českého eGovernmentu nekončí – na základní registry navazují další projekty

Zavedením a spuštěním základních registrů změny českého eGovernmentu nekončí. Aby byl systém základních registrů plně funkční v rámci veřejné správy v České republice, musí být propojen nejen s řadou dalších integračních projektů, ale i se systémem dalšího vzdělávání úředníků.


Změny českého eGovernmentu nekončí – na základní registry navazují další projekty

Základní registry. Dosud největší projekt českého eGovernmentu, který má přinést zásadní kvalitativní změny fungování veřejné správy, podpořilo Ministerstvo vnitra přibližně 2,5 miliardami korun z Integrovaného operačního programu. Zavedením a spuštěním základních registrů ovšem změny českého eGovernmentu nekončí. Aby byl systém základních registrů plně funkční v rámci veřejné správy v České republice, musí být propojen nejen s řadou dalších integračních projektů, ale i se systémem dalšího vzdělávání úředníků.


Rozhovory s příjemci – Projektová kancelář ve Svitavách je vzorem i pro ostatní města

Přečtěte si nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát z města Svitavy, jehož zaměstnanci si vymysleli a zavedli vlastní systém řízení projektů, který je už nyní inspirací pro ostatní.


Projektová kancelář ve Svitavách je vzorem i pro ostatní města

Rozhovor s Břetislavem Vévodou z Městského úřadu Svitavy o projektu "Centrum podpory projektů města Svitavy".


Soutěž o ceny – je tady poslední kolo a další výherce

Vědomostní soutěž Odboru strukturálních fondů je ve finále. Máte poslední šanci se zúčastnit a vyhrát.


Upozornění pro žadatele - Postup validace dat v základních registrech

Odbor strukturálních fondů upozorňuje žadatele na postup validace dat v základních registrech ve vazbě na informační systém Benefit7.


Anketka - Vánoční porada odboru

Kterou aktivitu byste upřednostnili:


Upozornění pro příjemce OP LZZ - seminář k revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ

Neváhejte a přihlaste se na seminář pro příjemce OP LZZ, který je věnován revizi příruček tzv. Desatera OP LZZ. Seminář se koná 22. 11. 2012 od 10:00 a kapacita semináře je omezená.


Rozhovory s příjemci – Data o ekonomických subjektech na jednom místě

Přečtěte si nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu základního registru osob, který spravuje Český statistický úřad.


Upozornění pro příjemce OP LZZ - Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ

Dovolujeme si vás upozornit na přehled hlavních změn v metodice OP LZZ, která je v platnosti od 1. 11. 2012.


Data o ekonomických subjektech na jednom místě

Rozhovor se Stanislavem Palasem z Českého statistického úřadu o projektu "205 – Zakladní registr osob – ROS".


Soutěž o ceny – nové kolo, nová možnost výhry

Odbor strukturálních fondů pokračuje ve vědomostní soutěži, která prověří vaše znalosti strukturálních fondů, a ještě vás za to odmění.


Integrace ARES se systémem ZR

MF_web.jpg Projekt Integrace ARES se systémem ZR se realizoval v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu bylo zajistit napojení informačního systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) na systém základních registrů a umožnit využití jednotných a referenčních údajů poskytovaných systémem základních registrů pro zkvalitnění údajů zpracovávaných v systému ARES. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 30 mil. Kč.


Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA

Vyuka_IPMA_web.jpg Projekt Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA se realizoval v rámci výzvy č. 27 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu bylo posílení kompetencí zaměstnanců státní správy v oblasti plánování a řízení projektů, nezbytných ke zvýšení kvality projektového řízení ve státní správě. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 5 mil. Kč.


Zapojte se do ankety OSF – znáte projekty Smart Administration?

Řada projektů, které naplňují principy Strategie Smart Administration za podpory strukturálních fondů, již přispěla svými výsledky ke zefektivnění fungování veřejné správy. Možná běžně využíváte jejich služeb nebo jste o nich alespoň slyšeli.


Vyhrajte s OSF – zahajujeme vědomostní soutěž o ceny

Odbor strukturálních fondů pro vás připravil vědomostní soutěž, která prověří vaše znalosti strukturálních fondů a ještě vás za to odmění.


Otestujte své znalosti strukturálních fondů!

Soutěž již byla ukončena.


Anketa