Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 20


Upozornění pro žadatele a příjemce - revize příruček tzv. desatera OP LZZ

Upozorňujeme, že byly aktualizovány příručky tzv. desatera OP LZZ a další související dokumenty. Revidované příručky a dokumenty jsou platné od 1. 11. 2012.


Základní registry mění veřejnou správu ČR již více než sto dní

Poprvé v historii veřejné správy v České republice mají občané, úřady i podnikatelé k dispozici jedinečnou a především bezpečnou databázi, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Stát díky projektům základních registrů nyní disponuje relevantními a nezpochybnitelnými daty, tzv. referenčními údaji, u nichž garantuje jejich platnost.


Základní registry mění veřejnou správu ČR již více než sto dní

Poprvé v historii veřejné správy v České republice mají občané, úřady i podnikatelé k dispozici jedinečnou a především bezpečnou databázi, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Stát díky projektům základních registrů nyní disponuje relevantními a nezpochybnitelnými daty, tzv. referenčními údaji, u nichž garantuje jejich platnost.


Rozhovory s příjemci – Dopravní stavby v ČR získají stabilnější financování

Přečtěte si nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu Ministerstva dopravy, který řeší zajištění dlouhodobého financování dopravních staveb u nás.


Dopravní stavby v ČR získají stabilnější financování

Rozhovor s Luďkem Sosnou z Ministerstva dopravy o projektu "Vypracování dlouhodobého modelu financování dopravní infrastruktury".


Informace pro příjemce OP LZZ - Metodický postup k zadávání VZ podle zákona

Řídící orgán OP LZZ vydal 23. října 2012 Metodický postup k zadávání veřejných zakázek podle zákona.


Newsletter Odboru strukturálních fondů – je zpět a v novém

OSF pokračuje v tradici vydávání čtvrtletního newsletteru a nyní pro vás přichystal nové číslo.


Vyhlášení veřejné zakázky Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ

Ministerstvo vnitra ČR, odbor strukturálních fondů vyhlašuje veřejnou zakázku Evaluace monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 4.1 OP LZZ.


Centrum podpory projektů města Svitavy

Svitavy_centrum_projektu.jpg Projekt Centrum podpory projektů města Svitavy je realizován v rámci výzvy č. 53 – “ Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu bylo vytvoření a zavedení jednotného systému řízení a administrace projektů pro město Svitavy a jím zřízené nebo založené organizace. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 6 mil. Kč.


Rozhovory s příjemci – Český telekomunikační úřad zefektivnil správní řízení

Přinášíme nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu Českého telekomunikačního úřadu na zrychlení a zefektivnění procesu správního řízení.


ČTÚ zefektivnil správní řízení

Rozhovor s Ivanou Peškovou z Českého telekomunikačního úřadu o projektu "Elektronická podání v procesu správního řízení".


Výzva A3 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní úřad Ministerstva vnitra" pro Ministerstvo vnitra ČR.


Jak na projekty financované z fondů EU? Podělte se s ostatními o své zkušenosti:

Vaše odpovědi nás zajímají, pomohou nám při naší práci. Proto neváhejte a vyplňte naši anketu.


150 milionů je připraveno pro napojení státních úřadů na základní registry

Ministerstvo vnitra chce rozdělit 150 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi ústřední orgány státní správy, které se dosud nepřipojily k základním registrům. Nyní mají možnost do konce listopadu podávat projektové žádosti.


Upozornění pro příjemce IOP - výzvy č. 03 a 07

Dovolujeme si upozornit příjemce IOP ve výzvách č. 03 a 07 na revidované Příručky pro žadatele a příjemce, které jsou platné od 5. 10. 2012.


150 milionů je připraveno pro napojení státních úřadů na základní registry

Ministerstvo vnitra chce rozdělit 150 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj mezi ústřední orgány státní správy, které se dosud nepřipojily k základním registrům. Nyní mají možnost do konce listopadu podávat projektové žádosti.


I menší úřady mohou být příkladem v rozvoji a řízení lidských zdrojů

Rozhovor s Jiřinou Zdařilovou o projektu "Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín".


Rozhovory s příjemci – I menší úřady mohou být příkladem v rozvoji a řízení LZ

Přinášíme nový rozhovor o zkušenostech příjemců dotací s realizací projektů, tentokrát k projektu řízení lidských zdrojů v Kojetíně.


Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS

CSU.jpg Projekt Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS je realizován v rámci výzvy č. 7 - "Elektronizace služeb veřejné správy" Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je vytvořit soustavu vzájemně provázaných statistických registrů, která bude datově propojena se základními registry veřejné správy. Ministerstvo vnitra podpořilo projekt více než 130 mil. Kč.