Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 26


Upozornění pro příjemce

Dovolujeme si upozornit příjemce na průběžné úpravy příruček pro příjemce a jejich příloh a žádáme je tímto, aby při přípravě monitorovacích zpráv používali aktuálně vydané formuláře na webu OSF.


Revize programového dokumentu IOP

EK schválila v prosinci 2011 revizi programového dokumentu IOP


Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Dne 10. ledna 2012 byla zveřejněna aktuální verze prováděcího dokumentu OP LZZ. Prováděcí dokument poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory - jaké aktivity a cílové skupiny do nich spadají, kdo může žádat o dotace atd.


Postup pro zadávání zakázek OP LZZ dle metodického pokynu

Řídící orgán OP LZZ vydal 10. ledna 2012 dokument "Postup pro zadávání zakázek dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek" vysvětlující vybrané kapitoly  metodického pokynu .


Lednové semináře k veřejným zakázkám a veřejné podpoře

Ministerstvo pro místní rozvoj si vás v rámci projektu „Jak na fondy – semináře“ dovoluje pozvat na tříhodinové bezplatné semináře. V rámci projektu jsou v lednu organizovány semináře například na téma veřejných zakázek a veřejné podpory.


Modernizace veřejné správy je na dobré cestě

Administrativní bezpečnost, zaručený elektronický podpis, autorizovaná konverze dokumentů. To jsou konkrétní témata školení, kterými prochází úředníci státní správy i samosprávy po celé České republice. Své znalosti si mohou prohlubovat díky Evropské unii, z níž čerpají prostředky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rozmezí let 2007 – 2013 půjde na vzdělávání úředníků téměř pět miliard korun.


Změna Zákona o veřejných zakázkách

Novela Zákona o zaměstnanosti mění Zákon o veřejných zakázkách a stanoví nový základní kvalifikační předpoklad - neexistence pokuty za umožnění nelegální práce


Seminář pro příjemce v rámci oblasti intervence 3.4 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 11 a 12 IOP.


Seminář pro příjemce v rámci oblasti intervence 2.1 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 06, 08 a 09 IOP.


Metodický dopis upravující postupy v příručce D9 OP LZZ

S účinností od 1. 1. 2012 vydal Řídící orgán OP LZZ metodický dopis upravující postupy stanovené v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek (D9).


MV zajímá, jak vnímáte posun v kvalitě výkonu veřejné správy?

Jak vnímáte posun v kvalitě výkonu veřejné správy poté, co se Odboru strukturálních fondů MVČR podařilo na zefektivnění jejího fungování a vzdělávání úředníků rozdělit téměř 19,3 miliardy Kč?


Středočeský kraj získal z evropských fondů 158,5 milionu korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 158,5 milionu korun.


Moravskoslezský kraj boduje v počtu předložených projektů financovaných penězi z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 170,5 milionu korun.


Jihomoravský kraj získal z evropských fondů 159 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 159,2 milionu korun.


Jihočeský kraj získal z evropských fondů 136 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 136,25 milionu korun.


Pardubický kraj získal z evropských fondů 120 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 120,14 milionu korun.


Olomoucký kraj získal z evropských fondů 150 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 150 milionů korun.


Královéhradecký kraj boduje v počtu předložených projektů financovaných penězi z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 132,76 milionu korun.


Zlínský kraj je pátým nejlepším krajem v čerpání peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 155 milionů korun.


Plzeňský kraj skončil v čerpání peněz z evropských fondů těsně pod stupni vítězů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 151,4 milionu korun.


Kraj Vysočina je na špici v čerpání peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 159,5 milionu korun.


Liberecký kraj je mezi kraji druhý nejlepší v čerpání z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 161,2 milionu korun.


Ústecký kraj získal z evropských fondů 143 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 143,44 milionu korun.


Karlovarský kraj získal nejvíce peněz z evropských fondů na obyvatele

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 150,77 milionu korun.


Barometr čerpání krajských úřadů v ČR

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání krajských úřadů. Čerpá přitom z poměru finančního objemu schválených žádostí na počet obyvatel v daném kraji.  To znamená, že nejlepším žadatelem není krajský úřad s největším objemem schválené dotace, ale krajský úřad s nejlepším koeficientem čerpání. Srovnání se týká pouze výzev, u nichž jsou příjemci dotací jednotlivé krajské úřady (08 IOP, 40, 42, 57 a 69 OP LZZ).


Barometr čerpání