Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 30


Zájem o seminář k autorským právům pro příjemce IOP

Rádi bychom Vám připomněli, že stále máte možnost vyjádřit svůj zájem k účasti na semináři "autorská práva, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách". Seminář byl příjemci z řad obcí a krajů velmi kladně hodnocen a doporučován kromě projektových manažerů především právníkům a IT specialistům.


Projekt měsíce srpna

Letecké a družicové snímky dostanou nový datový sklad


Vyhlášení výzvy č. 80 v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Efektivní justice".


Výzva 80 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní justice"


Externí hodnotitelé


Volná místa


Nestihli jste se přihlásit na seminář k autorským právům pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP?

Odbor strukturálních fondů nabízí možnost příjemcům vyjádřit se, zda mají zájem o účast na semináři v rámci výzev č. 06, 08 a 09 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách".


Upozornění pro příjemce výzev IOP a OP LZZ

Ve snaze podpořit přístupnost webových stránek nejen pro starší občany, ale rovněž pro občany se zdravotním postižením byla publikována vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).


Upozornění pro příjemce OP LZZ - kontrola podkladů k výběrovým řízením

Dovolujeme si Vás upozornit, že z kapacitních důvodů Odbor strukturálních fondů v současné době neposkytuje konzultace k veřejným zakázkám, tzn. kompletní posouzení zadávacích dokumentací.


Informace pro příjemce finanční podpory výzvy č. 69 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro příjemce ve výzvě č. 69 OP LZZ týkající se žádostí o akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Informace pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného operačního programu

Výklad k příručkám pro žadatele a příjemce ve vztahu ke způsobilosti výdajů - záruky


Národní digitální knihovna

Narodni_digitaqlni_knihovna.jpg Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny je realizován v rámci výzvy č. 07 – „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je zpřístupnění faktografického a kulturního informačního potenciálu bohemikálních dokumentů široké veřejnosti prostřednictvím Portálu veřejné správy, vybudování dvou digitalizačních center a nasazení masové digitalizace (26 mil. stran, 4 mld. webových souborů). Pro dlouhodobou ochranu digitálních objektů a přístup k nim bude vybudován důvěryhodný digitální repozitář. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou téměř 300 mil. Kč.


Výzva IOP č. 11 byla uzavřena

Výzva IOP č. 11 byla po měsíčním prodloužení dne 31. 7. 2011 ukončena. Celkem bylo podáno 43 projektů v celkové hodnotě přes 2 mld. Kč. Hodnotící komise zasedla už třikrát a schválila 19 projektů v celkové hodnotě necelých 1,2 mld. Kč. Vydaných Právních aktů je zatím devět v hodnotě přes 930 mil. Kč. Projekty předložené do této výzvy se zaměřují např. na budování nových informačních a komunikačních sítí a služeb Integrovaného záchranného systému (IZS), které mají zajistit propojení všech složek IZS mezi sebou a zajistit vysokou akceschopnost a operabilitu.  V praxi to znamená, že dojde ke zkrácení času mezi ohlášením nehody a zásahem jednotek IZS. Principy linky 112 budou rozšířeny na všechna operační střediska základních složek IZS. Nebude už tedy záležet, na kterou linku se nehoda nahlásí, vše bude řízeno centrálně a operátoři si nebudou muset informace telefonicky předávat. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Jednotnou správu dat zajistí základní registry

Vytvoření jednotného, vzájemně provázaného a uceleného systému, který na úřadech vždy zajistí aktuální informace a občan nebude muset neustále dokládat tytéž údaje při jakémkoliv jednání s veřejnou správou. To je hlavní smysl Základních registrů veřejné správy, které začnou fungovat v polovině roku 2012. Projekt za 3 miliardy korun je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, jehož vybrané oblasti má na starosti Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.


Informace pro příjemce finanční podpory výzvy č. 69 OP LZZ

Vážení příjemci, v souvislosti s množícími se dotazy k problematice vzdělávacích kurzů v rámci výzvy č. 69 OP LZZ s ohledem na platnost akreditace předkládáme informace k podmínkám uvedených v textu výzvy.


Pavel Kryštof: Každý operační program je něčím specifický

Zatímco jednání o budoucí podobě kohezní politiky v příštím programovacím období (2014-2020) stále probíhají, podle Pavla Kryštofa, současného náměstka ministra vnitra pro strategie a programové řízení, „je už teď jasné, že dojde k maximálnímu zjednodušení a zpřehlednění operačních programů pro žadatele.“ Kryštof, který dříve působil jako ředitel rezortního Odboru strukturální fondů, to uvedl v rozhovoru pro EurActiv.


Národní digitální archiv

Archivní dokumenty si (nejen) Pražané budou moci brzy prohlédnout z pohodlí svého domova.


Zeptali jsme se…

Ing. Pavla Kryštofa, ředitele Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR


Policejní auta dostanou špičkovou elektroniku

Policejní auta by měla být od příštího roku doslova prošpikovaná nejmodernější elektronikou.


Sbírky Národní knihovny na internetu

Pražská Národní knihovna digitalizuje své sbírky. V budoucnu si tak na internetu budete moci přečíst nejen recepty M. D. Rettigové, ale taky zásadní díla 19. a 20. století. Během příštích devíti let by jich mělo být zpřístupněno přes půl miliónu, a to díky dotacím z Evropské unie a Googlu.


Vzdělávání v eGON centrech: zkušenosti jsou dobré

Datové schránky, elektronická spisová služba, digitalizace úředních dokumentů občanům určitě přinášejí výhody. Úředníci však s těmito nástroji musí umět zacházet. Radnicím to pomáhají řešit dotace ze strukturálních fondů EU.


Šance pro úředníky: vzdělání za evropské peníze

Zvyšování produktivity práce a tlak na efektivitu se nevyhýbá ani veřejné správě. Na zlepšení kvalifikace úředníků přispěje svými dotacemi v letech 2007–2013 Evropská unie téměř pěti miliardami korun. Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, říká, že bez dlouhodobé a efektivní koncepce se řízení úřadu neobejde.


Národní knihovna digitalizuje za peníze EU

Kuchařka M. D. Rettigové, vzácné svazky z devatenáctého a dvacátého století, to vše bude v budoucnu dostupné internetovým uživatelům. Národní knihovna totiž do roku 2020 chce zpřístupnit půl miliónu svazků v digitální podobě. Za pomoci Googlu a dotací z Evropské unie.


Národní digitální archiv bude šetřit stamiliony i kilometry

Ministerstvo vnitra zahájilo v únoru projekt Národního digitálního archivu, ve kterém budou trvale uchovávány digitální archiválie pro potřeby veřejné správy a občanů. Od roku 2014 tak budou nově úředníkům i veřejnosti archiválie dostupné i v elektronické podobě. Projekt za téměř 467 milionů korun je z 85 procent financován ze strukturálních fondů EU. Jen na nákladech za dojíždění a časových úsporách má digitální archiv badatelům ušetřit 92 milionů korun ročně.


V Kopřivnici si s pomocí peněz z EU budují „chytrý úřad“

Dílna kvality Kopřivnice, tak se nazývá jeden z projektů, které se uskutečňují v rámci naplňování strategie zkvalitňování služeb veřejné správy Smart Administration, tedy i s podporou peněz z evropských strukturálních fondů. Radnicím se díky tomu nabízejí další možnosti zvýšení efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.


Jihomoravští katastrální úředníci si zvýší kvalifikaci za peníze z fondů EU

Komunikativnost, kreativní nápady, schopnost rychle reagovat na krizové situace, vstřícnost - to jsou jen některé vlastnosti, které si každý nadřízený představuje u ideálního zaměstnance. Ne na všechno ale stačí talent. Specializované kurzy sice pomohou, stojí však nemalé peníze. A ve státní správě, kde by měli pracovat ti nejschopnější, představují právě finance velký problém.


Napsali o ...

V této sekci naleznete články, které byly v rámci spolupráce s novináři publikovány v médiích. Články se týkají činnosti OSF v rámci strukturálních fondů a úspěšných projektů příjemců podpory ze strukturálních fondů v gesci MV.


MV zajímá, zda jste využili pro přípravu projektu v rámci žádosti o podporu z IOP či OP LZZ poradenskou firmu?

Hlasovat můžete v sekci Anketa na titulní straně webu.