Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 15


Projekt měsíce června

Nový informační systém zrychlí udělení dovozní licence


Seminář pro příjemce v rámci o.i. 2.1 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na ZVZ"

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Integrovaného operačního programu (výzvy č. 06, 08 a 09) na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na Zákon o veřejných zakázkách".


Seznam předložených projektů - výzva č. 69 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje seznam projektů předložených v rámci výzvy č. 69 – Vzdělávání pro územní veřejnou správu OP LZZ.


Upozornění pro příjemce výzvy č. 11 IOP

Dovolujeme si oznámit, že ve výzvě č. 11 „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“  došlo k prodloužení termínu pro odevzdání projektových žádostí o jeden měsíc. Výzva bude tudíž ukončena 31.7.2011


Upozornění pro příjemce IOP

Dovolujeme si Vás upozornit, že byly zaktualizovány přílohy k žádosti o platbu.  Jedná se o následující přílohy:


Report z workshopů pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MVČR připravil celkem čtyři workshopy pro příjemce výzvy č. 40. Dva se konaly v Praze, jeden v Brně a jeden v Hradci Králové. Workshopy byly na rozdíl od seminářů pro méně účastníků a jejich cílem byla větší interakce mezi účastníky a přednášejícími. Na workshopech se také kromě projektových a finančních manažerů OSF podílely i manažerka eGON centra města Náchod a zástupkyně z regionální rozvojové agentury Centrum evropského projektování (CEP), které mají zkušenosti se zpracováváním projektů v OP LZZ.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 09 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci IOP výzvy č.09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě.


Ministerstvo vnitra dělá pokroky v čerpání evropských peněz

Za posledních pět měsíců vyplatil odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra příjemcům dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 645 milionů korun. Proplácení projektů se v roce 2011 značně zrychlilo. Jde téměř o třetinu všech peněz, které se podařilo získat v letech 2007–2010.


Ve výzvě IOP č. 09 komise projednala všechny projekty

Výběrová komise ve výzvě č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě už projednala všechny projekty a schválila celkem 27 projektů v celkové hodnotě přes 1 388 milionů Kč. Alokace výzvy byla navýšena o 200 milionů, přesto podané projekty alokaci převýšily o více jak 550 milionů Kč. Podporovanými aktivitami v této výzvě je budování komunikační infrastruktury a elektronizace služeb územní veřejné správy, což je např. digitalizace archivů, vytvoření metropolitní sítě k propojení Magistrátu s městskými úřady nebo elektronizace služeb s cílem zefektivnit práci úředníků a zajistit kvalitnější služby občanům. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


První vydané Právní akty ve výzvě č. 08 IOP

Ve výzvě č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích Výběrová komise začátkem května schválila 3 projekty v hodnotě přes 400 milionů Kč. Tím bylo schváleno 27 projektů z 28 předložených. Došlo už i k vydání 11 Právních aktů v celkové hodnotě přes 340 milionů korun. Projekty v této výzvě se zaměřují na eGovernment v krajích - zefektivnění veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. V rámci této výzvy vznikají v krajích technologická centra . Realizace projektů má dopad na širokou cílovou skupinu, od zaměstnanců úřadů v krajích až po samotné občany. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Semináře k VZ pro státní správu

Semináře k veřejným zakázkám pro předkladatele projektů v rámci IOP (oblast intervence 1.1. a 3.4.) a OP LZZ (výzvy č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64)


Semináře k VZ pro obce a kraje

Semináře k veřejným zakázkám pro obce a kraje v rámci IOP (výzvy č. 06, 08 a 09) a OP LZZ (výzvy č. 40,42, 53, 57 a 69)


Ředitel OSF byl jmenován náměstkem MV pro strategie a programové řízení

S účinností od 7. června 2011 byl dosavadní ředitel odboru strukturálních fondů ministerstva vnitra Ing. Pavel Kryštof jmenován náměstkem ministra vnitra pro strategie a programové řízení, do jehož sekce OSF spadá. Pověřen řízením odboru strukturálních fondů byl Jiří Hůla.


Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.