Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 46


Projekt měsíce května

Nové Město nad Metují chce profesionální úředníky


Výběrová komise už schválila všechny projekty ve výzvě č. 06 IOP

Výběrová komise  v rámci výzvy č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích schválila už všechny předložené projekty v celkové hodnotě necelých 900 milionů Kč. Obce s rozšířenou působností podaly celkem 174 projektů. Právní akty byly zatím vydány k 142 projektům. Výzva byla rozdělena do 3 částí – I. zřízení technologických center, II. pořízení elektronické spisové služby a III. vnitřní integrace úřadu. Obce měly možnost podat jeden projekt ke všem částem výzvy nebo na každou část zvlášť samostatný projekt. Realizace těchto projektů povede k elektronizaci veřejné správy, především pomocí tzv. Technologických center. Jejich úkolem bude zajistit přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky, zprostředkovaně pro občany . Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Všechny projekty ve výzvě č. 03 IOP jsou schváleny

Výběrová komise schválila všech 30 předložených projektů ve výzvě č. 03 IOP - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Právní akty už byly vydány ke všem schváleným projektům, kromě jednoho, který zůstává v zásobníku projektů. Alokace výzvy byla navýšena o 530 milionů Kč, ale i tak byla alokace převýšena o více jak 560 milionů Kč. Mezi projekty, které do této výzvy předložily orgány státní správy, patří např. základní registry nebo datové schránky a mají přímý dopad na realizaci tzv. strategie Smart Administration. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Seminář k veřejným zakázkám

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci IOP (PO 1) a OP LZZ (PO 4) pro státní správu, jejíž projekty byly podány v rámci výzev vyhlášených Ministerstvem vnitra.


Rychlá odezva záchranných složek při krizových událostech

Včas dorazit na misto nehody, dopravit raněného do nemocnice, zajistit bezpečnost obyvatelstva České republiky nebo dokázat poskytnout potřebnou humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Hasiči, policisté a zdravotníci dnes dokážou mnohem rychleji reagovat na mimořádné situace. Mimo jiné také díky jednotné úrovni informačních systémů operačního řízení.


Úřady v Českém Brodě získaly ve Středočeském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 7 milionů korun.


Úřady v Blovicích získaly v Plzeňském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za dva miliony korun.


Úřady v Dačicích a Milevsku získaly v jižních Čechách nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 18 milionů korun.


Úřady ve Žďáru nad Sázavou získaly na Vysočině nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za více než 25 milionů korun.


Úřad v Pohořelicích získal v Jihomoravském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 12 milionů korun.


Úřady Valašského Meziříčí získaly ve Zlínském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 15,5 milionu korun.


Úřady v Opavě získaly v Moravskoslezském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 74 milionů korun.


Úřady z Mohelnice získaly v Olomouckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za téměř 5,5 milionu korun.


Úřady ve Svitavách získaly v Pardubickém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za téměř 9,8 milionu korun.


Úřady v Hořicích získaly v Královéhradeckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 10 milionů korun.


Úřady v Jilemnici získaly v Libereckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 7,9 milionu korun.


Úřady v Roudnici nad Labem získaly v Ústeckém kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 13,6 milionu korun .


Doplňující informace GŘHZS pro žadatele v rámci výzvy č. 11 IOP

k povinné příloze „ Souhlasné stanovisko MV- GŘ HZS CR pro projekty krajských složek (krajské standardizované projekty krajských ředitelství PČR, krajských HZS a ZZS) v rámci podaktivit výzvy II, III a IV a centrálního projektu PČR k věcné a technologické konzistenci navrhovaného řešení s celkovou architekturou „operačních středisek“ (dále jen „souhlasné stanovisko“), kterou žadatel předloží spolu se žádostí o finanční podporu/žádostí o změnu projektu:


Oznámení pro žadatele o zařazení do databáze externích hodnotitelů IOP

Vzhledem k naplnění kapacity databáze externích hodnotitelů pro Integrovaný operační program oblasti intervence 1.1, 2.1 a 3.4 oznamujeme, že databáze externích hodnotitelů se od 20.5.2011 do odvolání uzavírá. Z tohoto důvodu nemohou být žádosti o zařazení do databáze externích hodnotitelů podané po tomto datu přijaty a posuzovány.


Vyhlášení výzvy č. 12 v rámci IOP

Ministerstvo vnitra České republiky dne 20.5.2011 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu s názvem „Lokalizační a záznamová zařízení".


Výzva 12 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Lokalizační a záznamová zařízení“.


Úřady v Chebu získaly v Karlovarském kraji nejvíce peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) mají schválené projekty za 14,7 milionu korun.


E-learningové vzdělávání OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MVČR stále nabízí možnost zúčastnit se kurzů e-learningového vzdělávání OP LZZ. Kurzy jsou výhradně určeny oprávněným žadatelům v rámci výzev vyhlašovaných Ministerstvem vnitra (zástupci organizací obcí, měst, krajů a státní správy). Na výběr máte 3 kurzy – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ.


Dokládání dokumentů

Musí se na OSF dokumenty dokládat v originále, nebo stačí kopie?


Barometr čerpání obcí s rozšířenou působností v ČR

Analýza Odboru strukturálních fondů MV ČR srovnává úspěšnost čerpání v obcích s rozšířenou působností (ORP). Čerpá přitom z poměru finančního objemu schválených žádostí na počet obyvatel v dané ORP. To znamená, že nejlepším žadatelem není ORP s největším objemem schválené dotace, ale ORP s nejlepším koeficientem čerpání. Srovnání se týká pouze výzev, u nichž jsou příjemci dotace orgány místní samosprávy.


Logo dodavatele

Smí se použít logo dodavatele a partnerů?


Veřejné zakázky


Kontrola dokumentace

Jaká dokumentace bude kontrolována?


Uchovávání dokladů a dokumentů

 Jak a které doklady a dokumenty je potřeba uchovávat?


Rozeslání výzvy k podání nabídek

Jak nejlépe rozeslat výzvu k podání nabídek?


Změny v novelách Zákona o VZ

Jaké jsou nejzásadnější změny v posledních dvou novelách Zákona o veřejných zakázkách?


Dokládání dokumentů

Musí se na OSF dokumenty dokládat v originále, nebo stačí kopie?


Stanovení předpokládané hodnoty nabídky

Jak stanovím předpokládanou hodnotu nabídky?


Vyplnění formuláře na webu ESF

Jak vyplnit formulář ke zveřejnění výzvy k podání nabídek na webu ESF?


Zveřejnění výzvy k podání nabídky

Kde se dá zveřejnit výzva k podání nabídky?


Zadávací dokumentace x výzva k podání nabídek

Jaký je rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídek?


Zákony a předpisy

Které zákony a předpisy je nutné při zadávání veřejných zakázek dodržovat?


Pravidla a pokyny k VZ ke stažení

Kde naleznu pravidla a metodické pokyny k zadávání veřejných zakázek?


Workshop pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ - Hradec Králové

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na workshop pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.


Workshop pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ - Brno

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na workshop pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.


Workshop pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na workshop pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.


Workshop pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ - Praha

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na workshop pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností.


Veřejné zakázky


Upozornění pro příjemce v rámci projektů OP LZZ

Vzhledem k častým chybám v publicitě u předkládaných inovovaných produktů nebo výstupů z klíčových aktivit upozorňuje Odbor strukturálních fondů na několik důležitých publicitních pravidel a také na vzorovou titulní stranu pro předkládané produkty (analýzy, strategie apod.).


Zástupci místní samosprávy už mají schválené projekty za více než 1,6 miliardy korun

Nejaktivnější příjemci evropské dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) jsou zástupci místní samosprávy z Jihomoravského kraje. Dosud jim bylo schváleno přes 180 milionů korun na vzdělávací centra pro úředníky, zavádění moderních metod v personalistice nebo zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejné správy, další 58 milionů korun směřuje na nákup informačních technologií a digitalizaci úřadů. Nejvíce schválených projektů mají organizace veřejné správy ze Středočeského kraje.