Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 13


Projekt měsíce dubna

V Židlochovicích zrychlí pohyb dokumentů


Report ze semináře k expertní pomoci příjemcům - 30.3. 2011

Koncem března 2011 Odbor strukturálních fondů pořádal již třetí seminář pro příjemce z řad státní správy ve spolupráci se společnostmi, které příjemcům poskytují expertní pomoc. Seminář byl pořádán, aby upozornil na problematiku čerpání v oblasti intervence 4.1, problémy s administrací projektů a také uvedl příklady spolupráce s expertní pomocí.


Technologická centra zrychlí pohyb dokumentů

Nespornou otázkou efektivního fungování veřejné správy jsou moderní technologie a jejich využití. V krajích a městech vznikají v rámci strategie Smart Administration technologická centra, která navazují na připravované nebo již probíhající projekty z Integrovaného operačního programu. Zajistí přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky, zprostředkovaně pro občany.


MV zajímá, co vám dělá největší problém při vyhlašování veřejné zakázky?

Dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek není nic jednoduchého. O tom jsme se mohli sami přesvědčit z výsledků minulé ankety. Hlasovat můžete v sekci Anketa na titulní straně webu.


Informace pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

Vážení příjemci, dovolte, abych reagoval na Vaše množící se dotazy k výzvě č. 40 OP LZZ - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Dle Vašich slov stěžují úspěšnou realizaci projektů dva zásadní problémy: 1) dlouhé lhůty při administraci a schvalování monitorovacích zpráv se žádostí o platbu (MZ se ŽoP) zprostředkujícím subjektem a 2) nemožnost plnit nebo aktualizovat plán vzdělávání. 


Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci výzev OP LZZ vyhlášených Ministerstvem vnitra pro obce a kraje.


Opatření pro projekty OP LZZ realizované organizacemi státní správy

Vážení příjemci, Odbor strukturálních fondů MV ČR, který je zprostředkujícím subjektem (ZS) pro prioritní osu 4.1 OP LZZ, identifikoval v průběhu administrativních kontrol projektů velmi vážná pochybení ze strany příjemců z řad organizačních složek státu. Na základě těchto zjištění, která zásadním způsobem ohrožují čerpání v této prioritní ose a tedy naplnění pravidla N+3, jsme nuceni přistoupit ke krizovým opatřením.


Ve výzvě OP LZZ č. 69 bylo schváleno 46 projektů

Dne 6. 4. 2011 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 69 - Vzdělávání pro územní veřejnou správu a schválila celkem 46 ze 78 předložených grantových projektů. Projekty, které se nedostaly do hodnotící komise, bohužel neprošly formálním hodnocením, hodnocením přijatelnosti nebo věcným hodnocení. Cílem projektů je např. zajistit vzdělávání v oblasti manažerského řízení, komunikačních a prezentačních dovedností, vzdělávání a v oblasti práva a legislativy prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů (př. e-learning). Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Ve výzvě č. 08 IOP byla schválena většina projektů

Od začátku roku 2011 zasedla  v rámci výzvy č. 08 IOP - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích výběrová komise již po čtvrté a schválila další 4 projekty. Do výzvy bylo podáno 28 projektů v celkové hodnotě přes 2 miliardy Kč. V rámci této výzvy vznikají v krajích Technologická centra, která přispívají k eletronizaci výkonu veřejné správy, zjednodušují dostupnost dat z centrálních systémů a zároveň zabezpečují bezpečný přenos a ukládání velkého množství dat. Tím se práce úředníků zjednoduší a zefektivní. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Upozornění pro příjemce v rámci výzvy č. 40 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje dokumenty k individuálním projektům v rámci výzvy č. 40 OP LZZ , které jsou vypracovány na základě dosavadních zkušeností projektových manažerů.


Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 11 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 11 - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná ke dni 7. dubna 2011.