Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 14


Evropské peníze – příležitost pro veřejnou správu

Státní správa a samospráva v posledních letech zaznamenává výrazný posun. Díky projektům realizovaným s pomocí evropských peněz dochází na mnoha veřejných institucích k odbourávání bariér mezi občany a úředníky. Mění se i přístup úředníků k používání moderních technologií na úřadech. Na zlepšení veřejné správy je stále k dispozici přes 10 miliard korun z fondů EU.


Projekt měsíce března

Stavební povolení občané získají přes internet, pomoci má analýza řízení na úřadech


Na úřady přichází doba elektronizace

Úřadům se ulehčí práce s daty. Pracovníky čeká také větší tlak na produktivitu. Informační technologie a zvyšování kvalifikace úředníků. To jsou zjednodušeně řečeno dva základní pilíře, které aktuálně pomáhají zlepšit kvalitu veřejné správy. Finance, které tyto pilíře podporují, pocházejí z Evropské unie, konkrétně Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Dalších 9 schválených projektů ve výzvě č. 59 OP LZZ

Koncem února opět zasedla hodnotící komise k výzvě č. 59 - Efektivní správní úřad II. a schválila 9 z 10 projektů v hodnotě necelých 140 milionů Kč. Celkem je již schváleno 55 projektů ze 77 obdržených žádostí. Uskutečnění těchto projektů představuje podmínku pro naplnění strategie Smart Administration, pomocí cílů jako je např. zvýšení transparentnosti a otevřenosti úřadů, zlepšení kvality managementu a řízení úřadů nebo snížení administrativní zátěže orgánů veřejné správy. Bližší strukturované informace o výzvě v přiloženém souboru.


Seminář k veřejným zakázkám

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci IOP (PO 1) a OP LZZ (PO 4) pro státní správu, jejíž projekty byly podány v rámci výzev vyhlášených Ministerstvem vnitra.


Spuštění 3. běhu e-learningového vzdělávání OP LZZ

Odbor strukturálních fondů 15.3.2011 spustil 3. aktualizovaný běh e-learningových kurzů OP LZZ. Kurzy jsou výhradně určeny oprávněným žadatelům v rámci výzev vyhlašovaných Ministerstvem vnitra (zástupci organizací obcí, měst, krajů a státní správy). Na výběr máte 3 kurzy – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy v rámci "Expertní pomoci příjemcům" 3

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64 OP LZZ, který je pořádán v rámci "Expertní pomoci konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ" ve spolupráci se společností Naviga4, s.r.o.


Report ze semináře k veřejným zakázkám_únor 2011

V únoru 2011 Odbor strukturálních fondů pořádal již druhý seminář o veřejných zakázkách pro obce a kraje v rámci OP LZZ. Právničky při tvorbě semináře vycházely ze svých vlastních zkušeností a z nejčastějších chyb příjemců. Věnovaly se celému průběhu výběrového řízení, od vytvoření zadávací dokumentace až po podepsání smlouvy.


Reporty ze seminářů


Oznámení pro žadatele ve výzvě č. 09 IOP

Ve výzvě č. 09 "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě" v oblasti intervence 2.1. došlo k navýšení finančních prostředků představujících podíl ERDF o 200 mil. Kč. Celková alokace tak vzrostla na 1,2 mld Kč (podíl ERDF).


Upozornění pro příjemce v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58 a 62 OP LZZ

Zasíláme informace k individuálním projektům výzev 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59 a 62 OP LZZ , které jsou vypracovány na základě dosavadních zkušeností projektových manažerů z průběžných konzultací/kontrol předložených monitorovacích zpráv.


Ministerstvo vnitra ČR modernizuje veřejnou správu, příjemcům schválilo přes 70 procent z fondů EU

Ministerstvo vnitra ČR v rámci vybraných oblastí podpory Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud schválilo přes 16,8 mld. Kč z celkových 22,6 mld. Kč. V letech 2007–2013 chce prostřednictvím strukturálních fondů EU modernizovat informační technologie ve veřejné správě, zkvalitnit práci úředníků, zlepšit služby bezpečnosti, prevence a řešení rizik.


Projekt měsíce února

Významné dokumenty budou trvale uchovávány v digitální podobě


Upozornění pro příjemce v rámci výzvy č. 40 OP LZZ

Na základě zkušeností projektových manažerů z průběžných konzultací s příjemci, kontrol předložených MZ a především z veřejnosprávních kontrol na místě zde předkládáme informace, které by měly příjemcům pomoci k řádnému vyplňování MZ a dokládání všech MI. Tyto informace jsou pro všechny příjemce ve výzvě č. 40 závazné.