Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 8


Projekt měsíce prosince

ÚOHS má plán na vzdělávání svých zaměstnanců


Závazné stanovisko Řídícího orgánu IOP č.1

Řídící orgán Integrovaného operačního programu vydal s účinností ke dni 14.12.2011 Závazné stanovisko č. 1 k použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (výše smluvní pokuty, výše bankovní záruky apod.), jako dílčího hodnotícího kritéria a použití náhodného výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a § 66 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek v rámci IOP.


Informace pro příjemce o ukončení Expertní pomoci konečným příjemcům

Vážení příjemci, odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje informovat o blížícím se ukončení Expertní pomoci konečným příjemcům podpory ve státní správě v rámci vybraných výzev Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Záchranný systém získal podporu evropských peněz

Hasiči, policie a zdravotníci denně zachraňují lidské životy a starají se o bezpečnost obyvatelstva. Rychlost a kvalita jejich zásahu závisí na činnosti operačních středisek. Sjednotit jejich postupy a zrychlit procesy má pomoci také společný projekt podpořený z evropských peněz. Luďka Prudila, ředitele Odboru operačního řízení z Ministerstva vnitra ČR – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, jsme se zeptali, jak by měl nový systém v praxi fungovat.


Stanovisko OSF k možnosti veřejného zadavatele požadovat pro prokázání kvalifikace předložení certifikátu systému řízení jakosti (ISO)

V souvislosti s rozhodovací praxí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a s připravovanou novelou zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ), vydává OSF jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) toto stanovisko týkající se možnosti veřejného zadavatele požadovat pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložení certifikátu systému řízení jakosti (ISO). Z důvodů níže uvedených OSF nadále nedoporučuje zadavatelům, aby v zadávacích řízeních požadovali pro prokázání kvalifikace předložení certifikátu systému řízení (ISO).


Informace pro příjemce OP LZZ o závěrečném auditu

Chtěli bychom upozornit příjemce, že zprávu závěrečného auditu, která má být dle kapitoly 12 Audit příručky D2 a kapitoly 5 příručky D10 vyhotovena dle standardu ISO 800, je rovněž možno realizovat v souladu s aktuálnějším standardem ISAE 3000.


Vyhlášení výzvy č. 83 v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.


Výzva 83 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky