Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 10


Projekt měsíce listopadu

Jaroměř výrazně zlepšila elektronizaci svých služeb


Postup při navyšování hodnot monitorovacích indikátorů (MI) v projektech výzvy č. 40 OP LZZ

Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty MI jsou v současné době u mnohých příjemců překračovány a dle metodické příručky D8 – Metodiky monitorovacích indikátorů OP LZZ (verze 1.3 a verze 1.4) je „ při výpočtu dosažených hodnot ukazatelů navýšení u jednotlivých indikátorů započítáno maximálně ve výši 120% původně plánované hodnoty.“, je níže uveden postup pro navyšování hodnot MI nad plánovanou cílovou hodnotu tak, aby byly výdaje v projektu uznány za způsobilé.


MV zajímá, v čem byste se rádi vzdělávali?

Již nyní probíhá příprava pravidel pro rozdělení prostředků z EU na období 2014–2020 do jednotlivých tematických okruhů. Jednou z oblastí, o níž se hovoří, je vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.


Seminář pro příjemce grantových výzev OP LZZ - BRNO

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce OP LZZ v rámci výzev č. 53, 57 a 69.


Seminář pro příjemce grantových výzev OP LZZ - PRAHA

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce OP LZZ v rámci výzev č. 53, 57 a 69.


Nestihli jste se přihlásit na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev OP LZZ?

Vzhledem k vysokému zájmu o seminář pro příjemce státní správy výzev OP LZZ, který se konal 3.11.2011, nabízíme možnost příjemcům vyjádřit se, zda mají zájem o konání dalšího stejného semináře.


Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů

OTVEZ_1_1.jpg Projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů je realizován v rámci výzvy č. 62 – “Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřený na zvyšování transparentnosti veřejných zakázek a na snižování korupce. Cílem projektu je zvýšit povědomí zaměstnanců územní veřejné správy o zadávání veřejných zakázek a otázkách bid riggingu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 12 mil. Kč.


Informace pro příjemce v rámci o.i. 1.1 IOP k převodu nevyčerpaných prostředků mezi jednotlivými etapami

Z důvodu častého výskytu případů pozdního zažádání o převod nevyčerpaných finančních prostředků z jedné etapy do druhé upozorňujeme příjemce, že při nevyčerpání finančních prostředků v příslušné etapě je nutné zažádat o převod těchto finančních prostředků do další etapy prostřednictvím formuláře Oznámení o změně v projektu.


Úspěšná certifikace


Evropská komise schválila Česku zaslání dalších 1 273,7 milionů Kč

Ministerstvo vnitra čerpá evropské dotace na zkvalitnění veřejné správy podle všech daných pravidel. Potvrzují to aktuální zjištění Evropské komise, která schválila zaslání dalších 1 273,7 milionů Kč na účet České republiky za oprávněné výdaje v uplynulém čtvrtletí. MV zrychluje čerpání peněz z evropských fondů, když za devět měsíců letošního roku získalo z EU 1 369,6 milionů Kč, což je o 115 procent více než za celý loňský rok, kdy příjemci obdrželi podporu ve výši 636,5 milionů Kč.