Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 19


Projekt měsíce října

Obce mají zájem zlepšit strategické plánování


Elektronizace systému celního řízení

e_customs_1_1.JPG Projekt Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU je realizován v rámci výzvy č. 07 – „Elektronizace služeb veřejné správy“ Integrovaného operačního programu. Cílem projektu je modernizace a elektronizace systému celního řízení prostřednictvím vyvinutí a nasazení do provozu 12 IT systémů. Realizace projektu přinese benefity cílovým skupinám, jako jsou celní deklaranti, podnikatelé, investoři, Celní správa ČR, Ministerstvo financí, Vláda ČR, či ČR jako celek. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 140,6 mil. Kč.


Digitalizace soudů

diktovani_2_1.jpg Projekt Racionalizace práce a výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace administrativních procesů – Digitalizace soudů  je realizován v rámci výzvy č. 48 – “ Efektivní správní úřad“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je racionalizace administrativních procesů soudů a státních zastupitelství prostřednictvím využití moderních technologií. Jde o celkové zlepšení výkonnosti administrace činností soudů a státních zastupitelství, zlepšení výkonnosti soudů po předchozím zvýšení kapacity dokumentačního potenciálu a optimalizace využívání kapacity lidských zdrojů na soudech a státních zastupitelstvech s podporou technologie pro přepis hlasového záznamu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou přes 25,1 mil. Kč.


Odbor strukturálních fondů MV povede Bc. Aleš Temr

Od 20.10. 2011 se novým ředitelem Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra stal Bc. Aleš Temr, který na pozici nahradil Jiřího Hůlu.


Pozvánka na seminář pro příjemce v rámci o.i. 1.1 IOP na téma "Autorské právo, licence v IT a vazba na ZVZ"

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 03, 07 a 10 IOP.


Seminář pro příjemce IOP z řad státní správy

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 03, 07 a 10 IOP.


Podnikatelé snáze získají dovozní licence

Podnikatelům se zjednoduší systém dovozů do Česka. Ministerstvo průmyslu a obchodu získalo dotace z Evropské unie na zavedení nového informačního systému, který výrazně urychlí komunikaci firem s Licenční správou a umožní lepší kontrolu dováženého zboží.


Policie vybaví auta špičkovou technikou za evropské peníze

Dopravní nehody, požáry, povodně či ekologické havárie mají jedno společné – jejich řešení vyžaduje součinnost záchranných složek. Jejich náplň práce a kompetence jsou přitom různé, avšak v mimořádných událostech je nezbytná vzájemná spolupráce a koordinovanost všech subjektů. V České republice proto funguje Integrovaný záchranný systém, který tyto složky sdružuje a zvyšuje jejich funkčnost.


E-learningové vzdělávání OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MVČR si Vás dovoluje upozornit na poslední možnost zúčastnit se kurzů e-learningového vzdělávání OP LZZ. Dne 15.10.2011 bude spuštěn poslední běh kurzů, které budou ukončeny k 15.12.2011. Kurzy jsou výhradně určeny oprávněným žadatelům v rámci výzev vyhlašovaných Ministerstvem vnitra (zástupci organizací obcí, měst, krajů a státní správy). Na výběr máte 3 kurzy – Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ, Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace a Veřejné zakázky v OP LZZ. Neváhejte a využijte tuto poslední možnost, kurzy jsou zcela zdarma!


Report ze semináře IOP k autorským právům

Odbor strukturálních fondů ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravil dva semináře pro příjemce IOP v rámci oblasti intervence 2.1 na téma „Autorské právo ve vztahu k IT a veřejným zakázkám“. Prezentaci přednášeli advokáti z praxe, kteří se s problematikou autorského práva a licencí v IT zabývají. Semináře se konaly v Praze 14. 7. a 5. 10. 2011 a zúčastnilo se jich přes sto účastníků.


Kraj zlepší práci úřadu

Neustálé investice do zlepšování chodu organizace dnes není jen výsadou soukromých firem. Moderní metody řízení a zkvalitnění komunikace se zaměstnanci dnes využívají i veřejné instituce.


OSF je na twitteru

Pokud rádi používáte twitter, vězte, že aktuality z Odboru strukturálních fondů MVČR můžete nově sledovat i na této sociální síti.


Upozornění pro příjemce IOP v rámci o.i. 1.1 na povinnost zajištění kompletní řídící dokumentace

Na základě provedené revize řídících dokumentů vydávaných příjemci projektů realizovaných v rámci oblasti intervence 1.1 IOP upozorňuje odbor strukturálních fondů na povinnost příjemců zajistit, aby řídící dokumentace byla kompletní.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy - pokročilí

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy - pokročilí v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64 OP LZZ.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy - začátečníci

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy - začátečníci v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64 OP LZZ.


Finanční řízení projektu

FAQ k finančnímu řízení projektu v rámci jednotlivých výzev


Finanční řízení projektu

FAQ k finančnímu řízení projektu v rámci jednotlivých výzev


Informace pro příjemce k IS Benefit7

Upozorňujeme příjemce, že v informačním systému Benefit7 probíhají pravidelné instalace, které umožňují nové funkčnosti. Doporučujeme Vám tyto informace průběžně sledovat.