Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 19


1. díl: Základní informace

Operační programy Ministerstva vnitra ČR mimo jiné pomáhají zkvalitnit služby veřejné správy. Co takové operační programy obnášejí, jak vůbec fungují dotace z Evropské unie a jak se podílejí na úspěšném hospodářském rozvoji ČR a jejich regionů? Co je potřeba udělat pro to, aby se z potenciálního žadatele stal úspěšný příjemce?


Cesta za modernizací úřadu vede přes strukturální fondy

V krátkém seriálu pro žadatele a příjemce dotací z IOP a OP LZZ  se dozvíte, jak jednoduše získat prostředky ze strukturálních fondů EU. Šestidílný seriál obsahuje odpovědi na nejčastější otázky žadatelů a příjemců dotací.


Moravskoslezský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 189 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Moravskoslezském kraji již byly schváleny projekty za 188,6 miliónu korun. V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo vnitra ČR schválilo orgánům územní samosprávy 296 moravskoslezských projektů. Celorepublikový průměr je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Kopřivnice s plánem na zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu.


Rozšíření kapacity semináře pro příjemce výzvy č. 42 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů rozšířil kapacitu semináře pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ, konaného v Brně 14. 10. 2010. Přihlásit se mohou též příjemci výzvy č. 42 OP LZZ.


První schválené projekty ve výzvě OP LZZ č. 59

Před necelým měsícem byl ukončen příjem žádostí k výzvy č. 59 - Efektivní správní úřad II. v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tato výzva byla určena pro správní úřady a organizační složky státu. Celkem jsme obdrželi 77 žádostí za více než  miliardu Kč. Alokace, která činila 500 mil. Kč, byla tak  více jak dvojnásobně převýšena. Hodnotící komise už poprvé zasedla a doporučila k financování 3 projekty v hodnotě přes 23 mil. Kč. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Liberecký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 88 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Libereckém kraji již byly schváleny projekty za 87,6 miliónu korun. V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo vnitra ČR schválilo orgánům územní samosprávy 194 libereckých projektů. Celorepublikový průměr je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Jilemnice s plánem na zkvalitnění řízení a managementu městského úřadu a největší příspěvkové organizace města – Masarykovy nemocnice.


Rozdělení monitorovacích indikátorů v rámci výzvy č. 09 IOP

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje Rozdělení monitorovacích indikátorů pro potřeby výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu.


Doporučení pro použití monitorovacích indikátorů v rámci výzvy č. 08 IOP

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje Doporučení pro použití monitorovacích indikátorů pro potřeby výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu.


Ukázka špatně vyplněných dokumentací k VZ

V přiložených souborech naleznete nejčastější chyby a rady, čemu se vyvarovat při přípravě výzvy k podání nabídek a zápisu posouzených nabídek.


Výzva 69 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.


Vyhlášení výzvy č. 69 v rámci OP LZZ

Ministerstvo vnitra České republiky dne 24.9.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Vzdělávání pro územní veřejnou správu".


Informace pro žadatele v rámci výzvy č. 08 IOP - prodloužení termínu příjmu žádostí

Ke dni 23. září 2010 dochází k prodloužení termínu příjmu žádostí v rámci výzvy č. 08, tzv. Technologická centra krajů Integrovaného operačního programu.  


Jihočeský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 77 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Jihočeském kraji již byly schváleny projekty za 76,9 miliónu korun. V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud Ministerstvo vnitra ČR schválilo orgánům územní samosprávy 493 jihočeských projektů, což je o 70 projektů více než je celorepublikový průměr. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Milevsko s plánem na zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům města.


Pronájem přenosné výpočetní techniky pro OSF MV ČR - ZRUŠENO ZADAVATELEM


V nedávno ukončené výzvě OP LZZ č. 62 byly schváleny první projekty

Dne 3.9.2010 byla ukončena výzva OP LZZ č. 62 - Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků . Do výzvy bylo podáno celkem 15 individuálních projektů za více než 338 mil Kč, alokace výzvy tak byla převýšena o 38 milionů Kč. První 2 projekty v hodnotě přes 51 mil. Kč byly již hodnotící komisí schváleny. Další zasedání komise se plánuje na říjen 2010. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Analýza absorpční kapacity v oblasti intervence 2.1 a 3.4 IOP - ZRUŠENO ZADAVATELEM


E-learningové vzdělávání OP LZZ

Kurzy byly ukončeny k 15.12.2011. Všem úspěšným absolventům byl vystaven certifikát a zaslán na kontaktní e-mail uvedený při registraci. Gratulujeme!