Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 18


MV podpořilo Czech POINT 384 miliony korun

Hranici 3,7 miliónu vydaných dokumentů dosáhl na začátku týdne systém Czech POINT. Na těchto pobočkách občané nejvíce žádají o výpisy z rejstříků trestů, dále o výpisy z katastru nemovitostí, nebo také z obchodního rejstříku. Ministerstvo vnitra ČR v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) podpořilo kontaktní místa Czech POINT celkem 384 milióny korun ze strukturálních fondů.


Výkonnost veřejné správy a kvalifikace úředníků roste

Možná máte pocit, že po dobře fungujících úřadech voláte už dlouho a stále se nic neděje? To je ovšem omyl – změny, které nyní probíhají v české veřejné správě, jsou doslova revoluční. Pomoci mají dva evropské programy – Integrovaný operační program a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jejichž prostřednictvím dosud Ministerstvo vnitra České republiky schválilo 5 789 projektů v celkové hodnotě 13,4 miliardy korun.


Seminář pro příjemce výzvy č. 40 a 42 OP LZZ - Brno

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


Seminář k veřejným zakázkám IOP a OP LZZ

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci IOP a OP LZZ pro obce a kraje.


Seminář pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 40 - Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností


Již realizované akce


Akce k veřejným zakázkám


Administrace změn v projektech ve vztahu k výběrovým řízením

Vzhledem k množícím se požadavkům žadatelů/příjemců na změny projektů spočívající v doplňování nových výběrových řízení nebo navyšování finančních objemů stávajících výběrových řízení, informuje odbor strukturálních fondů (OSF)  žadatele a příjemce o postupu, který je při administraci takových požadavků závazný.


Informace pro žadatele a příjemce – administrace změn v projektech ve vztahu k výběrovým řízením

Vzhledem k množícím se požadavkům žadatelů/příjemců na změny projektů spočívající v doplňování nových výběrových řízení nebo navyšování finančních objemů stávajících výběrových řízení, informuje odbor strukturálních fondů (OSF)  žadatele a příjemce o postupu, který je při administraci takových požadavků závazný.


Odbor strukturálních fondů MV povede Ing. Pavel Kryštof

Od srpna 2010 se novým ředitelem Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra stal  Ing. Pavel Kryštof, který na pozici nahradil Ing. Jana Havránka, MBA.


Postup při fin.řízení projektu realizovaného OSS nebo PO v rámci IOP

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje Postup při finančním řízení projektu realizovaného organizační složkou státu (nebo příspěvkovou organizací OSS), která je přímo podřízená jinému resortu než je zprostředkující subjekt (MV ČR).


VZOR Studie proveditelnosti pro projekt TC kraje

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje VZOR Studie proveditelnosti pro projekt Technologické centrum kraje. Tento dokument je možné využít pro přípravu podkladů k projektům předkládaným v rámci výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. Dokument je pouze vzor, proto je důležité upravit jej dle potřeb daného žadatele.


Manuál úspěšného žadatele a příjemce v OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje publikaci „ Manuál úspěšného žadatele a příjemce v OP LZZ “ (dále jen „Manuál“). Manuál má celkem tři části, které na sebe navazují, dají se však použít i samostatně dle fáze, ve které se nachází Váš projekt.


Zprávy o výsledcích výběrového procesu k výzvám č. 53 a 57 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje zprávy o výsledcích výběrového procesu k výzvám č. 53 a 57 OP LZZ.


OP LZZ


Aktualizace přílohy č. 1 u výzvy č. 59 OP LZZ

Dne 30. 7. 2010 došlo k aktualizaci přílohy č. 1 výzvy č. 59 OP LZZ (rozšíření stávajícího výčtu oprávněných žadatelů dle bodu 2 výzvy o nové 2 subjekty).


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č.53 a 57 OP LZZ - PRAHA

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 53 a 57