Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 26


Upozornění pro příjemce

Na základě dosavadních zkušeností si Odbor strukturálních fondů (OSF) dovoluje upozornit všechny příjemce, resp. kontaktní osoby uvedené v projektových žádostech, že informace k daným projektům budeme podávat výhradně kontaktním osobám, případně statutárním zástupcům či jimi pověřeným osobám v rámci projektu.


Projekt datových schránek přináší firmám úspory, Ministerstvo vnitra jej podpořilo 210 milióny korun ze strukturálních fondů

Projekt datových schránek již Ministerstvo vnitra podpořilo 210 milióny korun. S elektronickým úložištěm dokáže průměrná firma při více jak 200 dopisech měsíčně ušetřit až 3 600 Kč. Úsporu za dopisní služby si může každý spočítat na internetových stránkách www.datoveschranky.info. Počet odeslaných datových zpráv na konci června překročil hranici 15 milionů.


Když data běhají místo lidí

Elektronizace systému veřejných zakázek, digitalizace Národní knihovny nebo vzdělávací programy pro úředníky… To jsou příklady projektů, které využívají finance ze strukturálních fondů Evropské unie v kompetenci Ministerstva vnitra. Schváleno byl dosud 5 658 projektů zaměřených na zkvalitnění služeb veřejné správy a zvýšení bezpečnosti, a to v celkové částce 12,8 miliardy korun. Jde tak již o více než polovinu veškerých peněz, které jsou prostřednictvím Ministerstva vnitra z evropských fondů přerozdělovány.


Doplňující informace k formě dokladování Monitorovací zprávy, Žádosti o platbu a jejich příloh u projektů OPLZZ

Na základě stávajících zkušeností doplňuje Odbor strukturálních fondů informaci ke způsobu a formátu dokladování Monitorovací zprávy (MZ), Žádosti o platbu (ŽoP) včetně příloh ve všech výzvách, které OSF vypisuje.


Využití volných finančních prostředků v jiném OP

V rozpočtu kapitoly jsou schváleny finanční prostředky pro projekt plánovaný k předložení do IOP v roce 2010. Projekt nebyl předložen a v rozpočtu jsou volné finanční prostředky. Je možno je využít na financování projektů v OP LZZ?


5. Ostatní


5. Ostatní


4. Změny a úpravy


2. ISPROFIN


1. Finanční prostředky


4. Změny a úpravy


2. ISPROFIN


1. Finanční prostředky


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 53 a 57 OP LZZ - BRNO

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 53 a 57


Ve výzvě OP LZZ č. 48 bylo schváleno dalších 8 projektů

Dne 1. 7. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvě OP LZZ č. 48 - Efektivní správní úřad a schválila dalších 8 projektů v hodnotě přes 70 mil. Kč. Celkem již bylo schváleno 42 projektů v hodnotě přes 713 mil. Kč, z toho k 29 projektům byl vydán i právní akt.  Do výzvy bylo podáno 66 individuálních projektů za více než miliardu Kč, alokace výzvy tak byla dvojnásobně převýšena. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 53 a 57 OP LZZ - PRAHA

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 53 a 57


Ve výzvě OP LZZ č. 57 byly schváleny projekty v hodnotě přes 300 mil. Kč

Výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 57 – Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě, jak už název ukazuje, byla určena pro grantové projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a práci personalistů v územní samosprávě. Do této výzvy mohli podávat projekty obce,  kraje a městské části hlavního města Prahy. Do výzvy bylo podáno celkem 152 žádostí v celkové hodnotě přes 650 mil. Kč. Alokace výzvy byla tak naplněna z více jak 80 procent. Výběrová komise schválila 78 projektů v hodnotě přes 300 mil Kč. V současné době probíhá proces vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Do výzvy IOP č.09 byly již podány první 3 projekty

Do výzvy IOP č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě byly podány již 3 projekty v hodnotě téměř 170 mil. Kč. Výzva je určena pro všechna statutární města České republiky kromě hlavního města Prahy. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


MV zajímá váš názor na fungování úřadů v ČR

Hlasovat můžete do konce měsíce srpna 2010 v sekci Anketa na titulní straně webu.


Doplnění otázek a odpovědí k výzvě č. 08 IOP

Doplnili jsme další otázky a odpovědi k výzvě č. 08 Integrovaného operačního programu - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. Nové otázky a odpovědi jsou barevně odlišeny.


Otázky a odpovědi k výzvě č. 08 IOP

Zveřejňujeme otázky a odpovědi k výzvě č. 08 Integrovaného operačního programu - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. Tyto otázky a odpovědi budou průběžně doplňovány.


Vyhlášení výzvy č.11 v rámci IOP

Ministerstvo vnitra České republiky dne 1.7.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu s názvem „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému ".


Výzva 11 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.