Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 44


Vyhlášení výzvy č. 64 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Ministerstvo vnitra České republiky dne 30.6.2010 vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Posílení koordinace a implementace Strategie Smart Administration".


Výzva 64 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.


Seminář pro příjemce IOP z řad státní správy v rámci představení "Expertní pomoci příjemcům"

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci oblasti intervence 1.1. IOP. Hlavní náplní semináře bude představení "Expertní pomoci konečným příjemcům podpory v rámci oblasti intervence 1.1. IOP" realizované společností Naviga4, s.r.o.


Lidé úřadům nevěří, přesvědčit je má sedm miliard z EU

Boj proti korupci, bezpečnostní opatření proti živelným pohromám, vybavení úřadů moderními technologiemi, to je jen zlomek projektů financovaných z Evropské unie, které od začátku roku podpořilo Ministerstvo vnitra. V rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo již schváleno přes pět tisíc projektů za více jak sedm miliard korun.


Ministerstvo vnitra usnadní občanům komunikaci s úřady

Elektronizace systému veřejných zakázek, digitalizace Národní knihovny nebo vzdělávací programy pro úředníky. To jsou příklady projektů, které využívají finance ze strukturálních fondů Evropské unie v kompetenci Ministerstva vnitra. Schváleno bylo dosud 5 658 projektů zaměřených na zkvalitnění služeb veřejné správy a zvýšení bezpečnosti, a to v celkové částce 12,8 miliardy korun. Jde tak již o více než polovinu veškerých peněz, které jsou prostřednictvím Ministerstva vnitra z evropských fondů přerozdělovány.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy v rámci představení "Expertní pomoci příjemcům"

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48 a 58 OP LZZ. Hlavní náplní semináře bude představení "Expertní pomoci konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ" realizované společností Naviga4, s.r.o.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy OP LZZ č. 59 – Efektivní správní úřad II.

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě OP LZZ č. 59.


Upřesňující informace týkající se publicity projektů OP LZZ

Manuál pro publicitu OP LZZ 2007 – 2013 na straně 8 říká, že: „Každá akce spolufinancovaná z prostředků OP LZZ musí být uvedena informací o tom, že je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“


Dodávky kancelářského nábytku (VZ malého rozsahu) - ZRUŠENO ZADAVATELEM


Přílohy k monitorovací zprávě

Které přílohy je nutné zaslat s Monitorovací zprávou a žádostí o platbu?


Označení účetních dokladů

Je nutné nějakým způsobem označovat účetní doklady?


Vykazování úvazků

Obracím se na Vás ohledně výzvy č. 40 OP LZZ, kde budeme předkládat projekt. Můj dotaz se týká úvazků a jejich vykazování při realizaci. Pokud do žádosti u pracovníků nastavím úvazky (např. u projektového manažera 0,3), bude při realizaci požadováno, aby projektový manažer vykazoval každý měsíc práci vykonanou v rámci úvazku 0,3, nebo bude možné, aby projektový manažer mohl vykonat 1 měsíc práci např. za 0,2 úvazku a další měsíc 0,4 úvazku?


Žádost o platbu

Co mám vyplnit v Žádosti o platbu? Mám žádat o 85%-ní podíl dotace, který připadá na fondy EU nebo o 100% způsobilých výdajů. A mám žádat formou Ex-post když už jsem dané prostředky téměř vyčerpal?


Soupiska účetních dokladů

Co máme vyplnit v Soupisce účetních dokladů ve sloupci „Částka uvedená na dokladu“, „Částka připadající na způsobilé výdaje v Kč (veřejné a soukromé zdroje)“ a co bychom pak měli tedy vlastně vyplnit ve sloupci „Částka zahrnutá k proplacení z OP LZZ v Kč (veřejné zdroje)“?


Odměny zaměstnancům

Rádi bychom vyplatili odměny vytíženým zaměstnancům, ale vzhledem k tomu, že máme mzdy narozpočtované v souladu se schváleným rozpočtem, nemáme to jak provést?


Mzdové náklady

V rozpise mzdových nákladů mi po zadání patřičných dat vychází částka k proplacení vyšší než mám uvedenou v rozpočtu projektu. Mám to tak nechat nebo mám Rozpis nějakým způsobem upravit?


Evropské dotace v boji proti živelným pohromám

Rychlý a včasný zásah je při krizových událostech zcela zásadní. O tom se před několika málo týdny přesvědčili například obyvatelé zatopené oblasti Moravy. Nebýt účinné pomoci hasičského sboru, následky povodní by byly několikanásobně vyšší. Hasičský záchranný sbor má však při koordinaci záchranných akcí jeden problém – chybí mu sklad, který by zjednodušoval jejich logistiku. Díky 84 milionům z Evropské unie by ale měl být brzy postaven ve středočeském Zbirohu.


Z


W


V


U


T


S


R


P


O


N


M


L


K


J


I


H


G


F


E


D


C


B


A


Loga ke stažení


Informace pro předkladatele projektů v rámci výzvy č.07 IOP - Seznam náhradních projektů

Zveřejňujeme informace pro předkladatele projektů v rámci výzvy č. 07 - Elektronizace služeb veřejné správy Integrovaného operačního programu týkající se seznamu náhradních projektů.