Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 93


Externí hodnotitelé


Role Ministerstva vnitra ČR v oblasti strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 operačních programů. MV, a především jeho Odbor strukturální fondů (OSF), vyhlašuje výzvy, vybírá a hodnotí projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje. Věnuje se i potenciálním žadatelům, konzultuje s nimi jejich projektové záměry a pomáhá při přípravě žádostí pomocí seminářů, on-line poradny a dalších pomocných nástrojů, především na webu.


Strukturální fondy


FAQ k výzvě OP LZZ č.57

Zveřejňujeme FAQ k výzvě OP LZZ č.57 týkající se části kontroly formálních náležitostí projektových žádostí předkládané v rámci dané výzvy. V současné době je připravovaná další verze FAQ, která bude obsahovat dotazy týkající se výzvy a jednotlivých částí projektového cyklu.


Nová verze Příručky pro žadatele a příjemce pro výzvu IOP č.06

Pro výzvu IOP č. 06 je vydávána nová verze Příručky pro žadatele a příjemce, verze 1.1. V rámci revize bylo jednak upraveno jedno z  hodnotících kritérií a také byly doplněny nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek.


Informace k výzvě IOP č. 07

Byla zveřejněna informace k výzvě č. 07 v rámci Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy".


Harmonogram výzev OSF MV ČR


Volná místa


Veřejné zakázky


Akce pro žadatele


Akce pro příjemce


Přihlášení


Dokumenty


Pozvánka na seminář pro příjemce

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ č. 40 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy


Informace pro předkladatele projektů v rámci výzev

Dovolujeme si Vás informovat, že mimo semináře pro žadatele a příjemce organizované naším odborem, probíhají setkání různých zájmových skupin. Cílem těchto setkání je formální či neformální cestou informovat předkladatele projektů o výzvách vyhlašovaných odborem strukturálních fondů. Chtěli bychom Vás upozornit, že informace poskytované na těchto setkáních nejsou nijak konzultovány s naším odborem.


Odkazy


Dotazník k seminářům


Newsletter


Tiskové centrum


Dokumenty pro žadatele


Aktuální výzvy

V této sekci naleznete přehled probíhajícíh výzev z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Plán výzev OP LZZ

V této sekci naleznete plán výzev z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR, stav k 1.1.2011.


OP LZZ

V této sekci naleznete kompletní přehled výzev z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Aktuální výzvy

V této sekci naleznete přehled probíhajících výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Plán výzev IOP

V této sekci naleznete plán výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášovaných Odborem strukturálních fondů MVČR, stav k 1.1.2011.


IOP

V této sekci naleznete přehled výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Výzva 38 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR – Sekce veřejné správy.


Novinky a newsletter e-mailem

Chcete dostávat novinky z portálu Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR nebo aktuální newsletter pomocí e-mailové pošty? Zaregistrujte se.


Novinky e-mailem


Kontakty


Dokumenty pro příjemce


Výzvy IOP


Výzvy OP LZZ


Aktuality


Tiskové centrum


O odboru


Výzvy

Žadatel je subjekt, který je oprávněný žádat řídicí orgán o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci výzvy k předkládání projektových záměrů, a to formou zpracování a následného předložení projektového záměru včetně příloh. Žadatelem může být hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejný nebo soukromý). Žadatel se stává příjemcem dnem uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo okamžikem zahájení realizace projektu, a to i za předpokladu, že tento okamžik nastane dříve než uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Žadatelé a příjemci


Veřejnost a média


Seminář pro příjemce v rámci výzev č.40+42 OP LZZ - Ostrava

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ  č. 40 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


Výzva 27 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.


Výzva 32 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady ČR.


Výzva 40 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce s rozšířenou působností a kraje.


Výzva 41 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Českou správu sociálního zabezpečení, Odbor evropské koordinace a mezinárodních styků.


Výzva 42 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje, organizace zřizované a založené kraji.


Výzva 48 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady.


Výzva 53 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Obce s rozšířenou působností.


Výzva 57 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje a obce.


Výzva 58 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, ministerstva a další organizační složky státu.


Akce


Výzvy IOP


Výzvy OPLZZ


Dokumenty


Aktuality


O webu


Výzva 08 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích".


Výzva 07 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy".


Výzva 06 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích".


Prováděcí dokument

V souladu s Metodickým podkladem MMR pro rozpracování priorit operačních programů pro programové období 2007-2013 a v návaznosti na finální verzi Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ nebo program), který byl dne 12. října 2007 schválen ze strany Evropské komise, byl vypracován tento návrh Prováděcího dokumentu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále Prováděcí dokument).


Programový dokument

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti z Evropského sociálního fondu v období 2007-2013.


Ostatní informace

V přiloženém souboru naleznete obvyklé mzdy a platy pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro období let 2009 a 2010.


Programový dokument

V programovacím období 2007 – 2013 budou v ČR realizovány tematické a regionální operační programy. IOP je charakterizován jako jeden z tematických operačních programů, je komplementární k ostatním připravovaným tematickým a regionálním operačním programům.


RSS

RSS je technologie, která umožňuje automatizované přebírání informací o novinkách a aktualizacích na www stránkách. Je určena lidem, kteří chtějí být rychle informováni o změnách na oblíbených www stránkách, bez jejich opakovaného navštěvování.


Archiv


Výzva 05 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Kontaktní a koordinační centra“


Ochrana osobních údajů


Prohlášení o přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti této webové prezentace, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.


patička


Výzva 04 (výzva zrušena)

..


Výzva 03 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu.


bannery


Výzva 02 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“.


Výzva 01 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu.


Seminář pro příjemce v rámci výzev č.40+42 OP LZZ - Praha

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ  č. 40 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


5 miliard na boj s úředním šimlem

Na zvýšení kvality veřejných služeb vyčerpalo Ministerstvo vnitra od září do prosince 2009 více jak pět miliard korun z evropských peněz.


Nová základna humanitární pomoci Zbiroh

Na pomoc při katastrofách, živelných pohromách a jiných krizových událostech jdou z České republiky do zahraničí ročně desítky milionů korun. Humanitárních akcí se účastní i Hasičský záchranný sbor ČR. Ten má však při koordinaci akcí velký problém - chybí mu centrální sklad, který by zjednodušoval jejich logistiku. Díky 84 milionům z Evropské unie by ale měl být brzy postaven v západočeském Zbirohu.


Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra oficiálně spustil nový web.

Tento web bude sloužit jako základní komunikační nástroj OSF vůči potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům v rámci prioritních os 1, 2 a oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu (dále též IOP) a prioritní osy 4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále též OP LZZ) a vůči široké veřejnosti a médiím.


Metodiky

Řada důležitých materiálů a metodik, které vám pomůžou zvládnout přípravu projektů. Další informace naleznete též v sekci "FAQ".


Legislativa

Základní právní předpisy, týkající se oblastí činnosti Odboru strukturálních fondů MV ČR a jednotlivých operačních programů.


Prováděcí dokument

Prováděcí dokument IOP navazuje na programový dokument IOP, rozpracovává jednotlivé prioritní osy do  úrovně  oblastí  intervence  a  specifikuje  podmínky  pro  jejich  realizaci,  resp.  podrobněji  řeší implementaci IOP a finanční plán do úrovně oblastí intervence.


Ostatní informace

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu a Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu (IOP), zastoupena svými ministry Ing. Rostislavem Vondruškou a Ing. Martinem Pecinou, MBA uzavřela ke dni 31. srpna 2009 dodatek k dohodě o delegaci při řízení IOP.


Seznam záměrů strategických projektů

Dokument obsahující seznam záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration.


Strategie rozvoje služeb informační společnosti

Základní přehled strategie rozvoje služeb informační společnosti s výpisem hlavních témat a prioritních oblastí.


Cíle strategie

Přehled všech cílů pro zkvalitnění tvorby a implementaci politik a zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb.


Strategie realizace Smart Administration

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015.