Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 18


Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU


Seminář k veřejným zakázkám

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář o veřejných zakázkách v rámci IOP (PO 1) a OP LZZ (PO 4) pro státní správu.


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 06 IOP - Brno

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy IOP č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy v rámci "Expertní pomoci příjemcům" 2

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64 OP LZZ, který je pořádán v rámci "Expertní pomoci konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ" ve spolupráci se společností Naviga4, s.r.o.


Dokládání kopií prezenčních listin k monitorovacím zprávám OP LZZ

Po komunikaci s řídícím orgánem je možné dokládat k monitorovacím zprávám OP LZZ pouze kopie prezenčních listin.


Vyplňování monitorovacích indikátorů v monitorovacích zprávách OP LZZ

Vzhledem k požadavkům Evropské komise je nutné v monitorovacích zprávách OP LZZ vyplňovat indikátory, které naleznete v přiloženém souboru a v sekci dokumenty pro příjemce.


Průzkum veřejného mínění – Míra spokojenosti občanů s veřejnou správou - ZRUŠENO ZADAVATELEM


Pronájem přenosné výpočetní techniky – 3 (VZ malého rozsahu)


Do výzvy IOP č. 09 byly podány projekty za více než 2 mld. Kč

Dne 1. 12. 2010 byla uzavřena výzva č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě. Celkem do této výzvy bylo podáno 41 projektů v hodnotě přes 1 754 milionů Kč. Alokace výzvy tak byla překročena o 75%. Oprávněnými žadateli byla statutární města České republiky kromě hlavního města Prahy. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti jednotlivých žádostí momentálně probíhá na pobočkách Centra pro regionální rozvoj (CRR). Poté bude probíhat věcné hodnocení na odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra. Výběrová komise zasedne v průběhu měsíce ledna 2011. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Příjem projektů do výzvy IOP č. 08 byl již ukončen

Do výzvy č. 08 IOP bylo podáno 28 projektů v celkové hodnotě přes 2 044 433 978 Kč. Kraje, které byly oprávněnými žadateli v této výzvě, mohly podávat projekty zaměřené například na zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílených dat nebo na výstavbu datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb. V současnosti probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti jednotlivých žádostí na pobočkách Centra pro regionální rozvoj (CRR). Následně bude probíhat věcné hodnocení. Nejbližší výběrová komise je plánována na leden 2011. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Vybavení podatelny a konferenční místnosti kancelářským nábytkem – 2 (VZ malého rozsahu)


Upozornění pro žadatele ve výzvách č. 08 a 09 IOP

Doložení shody spisové služby s mezinárodním standardem ISO 15489 k datu ukončení projektu (předložení Závěrečné monitorovací zprávy)


MV zajímá, co Vám na webových stránkách chybí?

Hlasovat můžete v sekci Anketa na titulní straně webu.


Výjimka z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek

Upozorňujeme příjemce, že dne 3. prosince 2010 udělil Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost obecnou výjimku z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek.


Změna kontaktní osoby u výzvy č. 09 IOP na straně OSF

Rádi bychom Vás informovali o změně kontaktní osoby na straně OSF MV u výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu na: Bc. Zdeňku Řezníkovou, zdenka.reznikova@mvcr.cz .


Nestihli jste se přihlásit na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev OP LZZ?

Vzhledem k vysokému zájmu o seminář pro příjemce státní správy výzev OP LZZ v rámci "Expertní pomoci příjemcům" nabízíme možnost dosud nepřihlášeným příjemcům vyjádřit se, zda mají o účast na tomto semináři zájem.


Změna dokumentu Rozdělení indikátorů v rámci výzvy č. 09 IOP

Byla provedena změna dokumentu "Rozdělení indikátorů" v rámci výzvy č. 09 IOP a to konkrétně takto:


5. díl: Realizace projektu, výběrové řízení na dodavatele

Předposlední díl seriálu o evropských dotacích z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se tentokrát zaměří na realizaci projektu a základní principy pro zadávání veřejných zakázek. Jak má takový projekt vypadat, co všechno lze v jeho průběhu upravovat nebo jakých chyb se nejčastěji příjemci dotace při realizaci projektu a výběrových řízeních dopouštějí?