Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 29


Pro lepší práci českých úředníků už bylo schváleno více než 10 miliard z evropských peněz

Na vzdělání úředníků a modernizaci veřejné správy bylo od roku 2007 z evropských peněz schváleno 10,6 miliardy korun, o které se podělilo celkem 5 400 projektů. V regionálním srovnání v sobě největší objem peněz na podporu modernizace veřejné správy skrývají žádosti z Jihomoravského kraje. Co se týče počtu projektů, pak prvenství drží organizace veřejné správy ze Středočeského kraje. Nejaktivnějším žadatelem je město Ostrava.


4. díl: Hodnocení a výběr projektů

Další díl úspěšného seriálu o evropských dotacích z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde je zprostředkovatelem vybraných výzev Ministerstvo vnitra ČR, se zaměří na popis hodnocení projektů. Co všechno musí kvalitní projekt splňovat, kde lze vyhledat bližší informace nebo jaké nejčastější chyby dělají žadatelé?


Pardubický kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 93 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Pardubickém kraji již byly schváleny projekty za 92,8 milionu korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 403 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Svitavy s plánem na inovaci systému vzdělávání zaměstnanců města.


Zlínský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 121 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy ve Zlínském kraji již byly schváleny projekty za 121 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 306 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců je například právě Zlínský kraj s projektem na zlepšení řízení lidských zdrojů na krajském úřadě.


Ústecký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 82 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Ústeckém kraji již byly schváleny projekty za 82 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 310 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Ústí nad Labem s plánem na zlepšení kvality řízení a managementu v Dopravním podniku města prostřednictvím implementace metody Balanced ScoreCard (BSC).


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 06 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy IOP č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích.


Seminář pro příjemce OP LZZ z řad státní správy v rámci "Expertní pomoci příjemcům"

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce z řad státní správy v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58, 59, 62 a 64 OP LZZ, který je pořádán v rámci "Expertní pomoci konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ" ve spolupráci se společností Naviga4, s.r.o.


Seminář pro příjemce IOP z řad státní správy v rámci "Expertní pomoci příjemcům"

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce IOP v oblasti intervence 1.1, který je pořádán v rámci "Expertní pomoci příjemcům" ve spolupráci se společností Naviga4, s.r.o.


Doporučení pro příjemce – Možnost konzultace a kontroly dokladů v průběhu realizace projektu

S ohledem na urychlení administrace žádostí o platbu a monitorovacích zpráv (ŽoP a MZ) nabízí Odbor strukturálních fondů ve spolupráci s pobočkami Centra pro regionální rozvoj (administrátorem oblastí intervence IOP 2.1 a 3.4) průběžnou kontrolu dokladů, které jsou požadovány při předkládání ŽoP a MZ, případně jsou vyžadovány dodatečně. Příjemci tak mají možnost sjednat si konzultace a nechat si tyto doklady zkontrolovat ještě před jejich odevzdáním s ŽoP a MZ.


Vybavení podatelny a konferenční místnosti kancelářským nábytkem - ZRUŠENO ZADAVATELEM


Středočeský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 153 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy ve Středočeském kraji již byly schváleny projekty za 153 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 907 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Slaný s plánem na zkvalitnění a zefektivnění řídících a personálních procesů na městském úřadě.


Plzeňský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 63 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Plzeňském kraji již byly schváleny projekty za 63 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 407 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Přeštice s plánem na rozvoj řízení lidských zdrojů na městském úřadě.


Vysočina již na podporu kvalitní veřejné správy získala 151,6 milionu korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy na Vysočině již byly schváleny projekty za 151,6 milionu korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 659 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Chotěboř s plánem na rozvoj a zlepšování systému řízení lidských zdrojů na městském úřadě.


Komise schválila projekt Národního archivu ve výzvě č.10 IOP

Dne 15.11. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 10 IOP - Elektronizace služeb veřejné správy a schválila projekt podaný Národním archivem v celkové hodnotě přes 466 milionů korun. Alokace, která činila více jak 470 milionů korun, tak byla téměř vyčerpána. Cílem tohoto projektu je vytvoření Národního digitálního archivu, tzn. vybudování infrastruktury, která zajistí trvale udržitelné a bezpečné uchování elektronických dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie a jejich zpřístupnění subjektům veřejné správy a občanům. Dále vznikne komplexní metodika pro standardizaci procesů správy elektronických dokumentů. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Komise schválila projekt národního archivu ve výzvě č.10 IOP

Dne 15.11. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 10 IOP - Elektronizace služeb veřejné správy a schválila projekt podaný národním archivem v celkové hodnotě přes 466 milionů korun. Alokace, která činila více jak 470 milionů korun, tak byla téměř vyčerpána. Cílem tohoto projektu je vytvoření Národního digitálního archivu, tzn. vybudování infrastruktury, která zajistí trvale udržitelné a bezpečné uchování elektronických dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie a jejich zpřístupnění subjektům veřejné správy a občanům. Dále vznikne komplexní metodika pro standardizaci procesů správy elektronických dokumentů. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


E-learningový kurz v rámci OP LZZ je samotnými uživateli hodnocen velice pozitivně

E-learningové vzdělávání Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, které bylo spuštěno 15.9.2010, hodnotí více než 70 procent účastníků jako velmi dobře zpracované. Podle souhrnného hodnocení získalo více než 77 procent účastníků potřebné informace.


Zajištění tiskařských služeb (VZ malého rozsahu)


Královéhradecký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 119 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Královéhradeckém kraji již byly schváleny projekty za 119 milionů korun. Orgány územní samosprávy již v tomto regionu získaly souhlas pro 415 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů je například úřad Královéhradeckého kraje s projektem na vzdělávání úředníků v eGon Centrech.


Jihomoravský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 201 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Jihomoravském kraji již byly schváleny projekty za 201 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 627 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Boskovice s plánem na vzdělávání úředníků a zavedení nového personálního informačního systémů na městském úřadě.


Otázky a odpovědi k výzvě č. 69 OP LZZ

Rozšířili jsme pro vás FAQ k výzvě č. 69 OP LZZ. Dále jsme vybrali další otázky, které by vám mohli pomoci při přípravě žádosti. Otázky a odpovědi naleznete v přiloženém souboru.


Všechny projekty ve výzvě OP LZZ č. 58 byly zhodnoceny

Poslední hodnotící komise zasedla koncem října a projednala zbývající projekty ve výzvě č. 58 - Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy . Celkem bylo podpořeno 21 projektů v hodnotě 169 527 338 Kč. Tato výzva byla určena, jak už název napovídá, pro úřady státní správy, které podaly celkem 30 projektů v hodnotě přes 290 mil. Kč. Jedním z cílů této výzvy je zefektivnit vzdělávání  a rozvoj úředníků. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Hodnotící komise ve výzvě OP LZZ č. 62 schválila dalších 8 projektů

Do výzvy OP LZZ č. 62 - Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků bylo podáno celkem 15 individuálních projektů. Necelé dva měsíce po ukončení výzvy hodnotící komise projednala už  dvě třetiny projektů. K prvním 2 projektům v hodnotě přes 51 mil. Kč hodnotící komise schválila dalších 8 projektů v hodnotě téměř 114 milionů Kč.  Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


Manuály úspěšného žadatele a příjemce IOP a OP LZZ

Rádi bychom Vám připomněli, že jsou pro Vás k dispozici publikace „Manuál úspěšného žadatele a příjemce v IOP“ a  „Manuál úspěšného žadatele a příjemce v OP LZZ“ (dále jen „Manuály“). Oba Manuály mají tři části, které na sebe navazují, dají se však použít i samostatně dle fáze, ve které se nachází Váš projekt.


Podané projekty ve výzvě IOP č. 09 dosahují více jak 620 milionů Kč

Do výzvy IOP č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě bylo podáno celkem čtrnáct projektů v hodnotě více jak 620 mil. Kč, což je více než polovina celkové alokace této výzvy.  Statutární města, pro která je výzva určena, mohou své projekty podávat do 1. prosince 2010. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v textu níže.


Ve výzvě č. 05 IOP bylo schváleno dalších 6 projektů

Do výzvy č. 05 IOP - Kontaktní a koordinační centra bylo podáno celkem 13 projektů v hodnotě přes 510 milionů korun. Alokace výzvy, která činí 450 mil. Kč, tak byla překročena. Dne 1. 11. 2010 zasedla výběrová komise a doporučila k financování dalších 6 projektů ve finančním objemu přes 138 mil. Kč. Celkem už komise schválila 10 projektů v hodnotě přes 313 mil Kč. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou útvary Policie ČR, které mohou své projekty podávat do konce roku, tj. do 31.12. 2010. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Využijte naši online poradnu nebo si nechte zhodnotit Váš projektový záměr

Prostřednictvím našeho webu si můžete nechat zhodnotit Váš projektový záměr či položit dotaz. Po vyplnění a odeslání online formuláře bude váš projektový záměr či dotaz předán odborníkovi, který se k němu vyjádří.


Změna kontaktní osoby u výzev č. 59 a 64 OP LZZ

Rádi bychom Vás informovali o změně kontaktní osoby u výzev č. 59 a 64 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na: Mgr. Veroniku Pelíškovou, veronika.peliskova@mvcr.cz .


IOP


Stanovení odměn v projektech financovaných z OP LZZ

Řídící orgán OP LZZ vydal metodický dopis, jehož cílem je nastavení jednotného postupu pro poskytnutí odměn členům realizačního týmu v grantových a individuálních projektech financovaných z ESF a posuzovaní způsobilosti těchto odměn ze strany poskytovatelů dotace.