Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 18


Ve výzvě IOP č. 06 výběrová komise už schválila skoro polovinu předložených projektů

V pondělí 25.10. 2010 zasedla výběrová komise a schválila dalších 52 projektů v celkové hodnotě přes 230 milionů Kč, celkem bylo doporučeno k financování 83 projektů v celkové hodnotě přes 360 milionů Kč. Cílem této výzvy je podpořit elektronizaci služeb veřejné správy. Žádosti mohly podávat obce s rozšířenou působností. Celkem bylo podáno 174 projektů v hodnotě přes 900 milionů Kč. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Pronájem přenosné výpočetní techniky - ZRUŠENO ZADAVATELEM


Rozhovor s ...


Karlovarský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 54 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Karlovarském kraji již byly schváleny projekty za 54 miliónů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 127 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Cheb s plánem na zkvalitnění řízení městského úřadu a vzdělávání pracovníků obce v oblasti procesního řízení.


3. díl: Elektronická aplikace Benefit7

Další díl seriálu o dvou operačních programech, kde je zprostředkovatelem evropských dotací Ministerstvo vnitra ČR, se zaměří na elektronickou aplikaci Benefit7. Žadatelům poskytne základní informace o fungování systému, vyplnění projektové žádosti a způsobu jejího podání. Elektronická aplikace slouží pro zadávání nových a úpravu stávajících projektů v rámci obou operačních programů.


Informace pro žadatele výzvy č. 09 IOP

O vyjádření Útvaru hlavního architekta, které je přílohou žádosti ve výzvě, předkladatelé projektů žádají cestou OSF, oddělení IOP. Obracejte se tedy prosím na kontaktní osobu uvedenou ve výzvě: Ing. Václava Šímová (tel. 974 818 516, vaclava.simova@mvcr.cz )


Upozornění pro žadatele v rámci výzvy č. 64 OP LZZ

V rámci výzvy č. 64 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost došlo k rozšíření oprávněných žadatelů o Ministerstvo práce a sociální věcí ČR. Dále došlo k úpravě výběrového procesu, který je podrobně popsán v Příloze č. 3. Platnost výzvy byla zkrácena na 29. 10. 2010 .


Do výzvy IOP č. 08 podaly kraje 14 projektů za více jak miliardu Kč

Do výzvy IOP č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích bylo podáno 14 projektů v hodnotě přes miliardu korun. Podporovanými aktivitami v této výzvě je například zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílený dat nebo výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a veřejných služeb. Tato výzva byla prodloužena o 2 měsíce. Projekty je možné podávat až do 30.11. 2010. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.


Podané projekty ve výzvě IOP č. 09 dosahují téměř půl miliardy Kč

Do výzvy IOP č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě bylo podáno celkem deset projektů v hodnotě téměř 500 mil. Kč, což je skoro polovina celkové alokace této výzvy. Statutární města, pro která je výzva určena, mohou své projekty podávat do 1. prosince 2010. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.


2. díl: Příprava a zpracování kvalitního projektu

Po prvním dílu seriálu, kde jste se dozvěděli obecné informace o dvou operačních programech, kde je vyhlašovatelem jednotlivých výzev Ministerstvo vnitra ČR, se tentokrát zaměříme na přípravu, zpracování a další aktivity v rámci projektu. Zmíníme se také o strukturovaném rozpočtu, klíčových aktivitách, realizačním týmu nebo pravidlech pro publicitu.


Informace pro příjemce v rámci projektů předkládaných do výzev OP LZZ – vedení investičních výdajů

V souladu s vyjádřením Řídícího orgánu OP LZZ a Ministerstva financí ČR (MF ČR) k vedení investičních výdajů programů ESF, zveřejňujeme následující informaci k této problematice podle typu příjemců:


V ČR vzniklo 87 vzdělávacích center pro úředníky

Ministerstvo vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud schválilo téměř 200,6 miliónu korun na podporu 87 vzdělávacích center pro úředníky. Nejvíce jich vznikne v Jihomoravském kraji. Náklady na realizaci projektů pokryje z 85 procent dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, zbytek představují vlastní zdroje příjemce.


Olomoucký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 85 miliónů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Olomouckém kraji již byly schváleny projekty za 85 miliónů korun. Orgány územní samosprávy již v tomto regionu získaly souhlas pro 351 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných žadatelů v kraji je například město Jeseník s plánem na zvýšení efektivnosti a kvality veřejných služeb a posílení institucionální kapacity městské úřadu.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 69 OP LZZ - Praha

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 69 OP LZZ - Vzdělávání pro územní veřejnou správu.


MV zajímá, co Vám při realizaci projektu podpořeného z IOP nebo OP LZZ dělá největší problémy?

Hlasovat můžete v sekci Anketa na titulní straně webu.


Úprava Soupisek faktur u výzev IOP

U výzev č. 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 Integrovaného operačního programu došlo k úpravě přílohy Příručky pro žadatele a příjemce - Soupiska faktur.


FAQ k výzvě 69