Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 20


Odhlášení se nezdařilo

Vaše odhlášení z akce neproběhlo úspěšně.


Odhlášení bylo úspěšné

Vaše odhlášení z akce proběhlo úspěšně.


Registrace se nezdařila

Vaše registrace se nezdařila.


Registrace byla úspěšná

Vaše registrace úspěšně proběhla


Přehled výzev z OP LZZ

V této sekci naleznete kompletní přehled výzev z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Přehled výzev z IOP

V této sekci naleznete kompletní přehled výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Akce

Přehled akcí a seminářů pořádaných Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, případně ostatními subjekty veřejné správy s informacemi pro jejich účastníky a možností rezervace.


Aktuality

Aktuální zprávy a novinky z činnosti Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.


Tiskové zprávy


Seznamy příjemců

Přehled schválených projektů v jednotlivých operačních programech (IOP a OP LZZ) za uplynulé období.


Legislativa a metodiky

Základní právní předpisy a metodiky, týkající se oblastí činnosti Odboru strukturálních fondů MV ČR a jednotlivých operačních programů. Metodiky jsou určeny těm z vás, kteří přípravují návrh projektu pro OSF. V publikacích naleznete popis jednotlivých procesů od zpracování žádosti až k uzavření projektu.


Výzvy


Odbor strukturálních fondů


Strategie Smart Administration

Cílem strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) je zajistit koordinovaný a efektivní způsob zlepšování veřejné správy a veřejných služeb s využitím prostředků ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013.


Integrovaný operační program

Pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU v programovacím období 2007-2013 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem kultury a Ministerstvem práce a sociálních věcí Integrovaný operační program, který byl schválen Evropskou komisí 20. prosince 2007.


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu EU v programovacím období 2007 - 2013 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl 12. října 2007 schválen Evropskou komisí.


Operační programy v gesci Ministerstva vnitra ČR

Odbor strukturálních fondů MVČR zodpovídá za část operačních programů IOP a OP LZZ. Bližší informace o Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou uvedeny v daných sekcích.


403

Přístup byl odepřen, nemáte dostatečná oprávnění pro vstup na stránku.


404

Hledaná stránka neexistuje.


Mapa serveru