Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Znáte projekty Smart Administration - výsledky ankety

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety na titulní straně zaměřenou na ověření znalosti vybraných projektů vycházejících z vládní strategie Smart Administration (SA). Výsledky jsou potěšující, většina respondentů uvedené projekty zná a dokonce využívá jejich výstupy ve svém běžném životě.

Czech POINT a datové schránky znají všichni respondenti.

  • Základní registry nezná jen 4 % respondentů.
  • Datové schránky používá ke své práci 65 % respondentů.
  • Služeb sítě Czech POINT využívá 54 % respondentů.
  • Se základními registry komunikuje 27 % respondentů.

 Jak dopadla znalost dalších projektů?

  • Téměř 83% respondentů se setkalo s projektem Vzdělávání v eGON centrech.
  • 65 % respondentů zná projekty Národní digitální knihovny a Národního digitálního archivu.
  • 62 % respondentů již slyšelo o projektu NIPEZ (Národní infrastruktura pro zadávání veřejných zakázek).

 Z jakých informačních zdrojů se o projektech převážně dozvídáte?

  • 30 % respondentů získalo informace z internetových stránek OSF MV.
  • 29 % respondentů získalo informace z ostatních internetových zdrojů.
  • 17 % respondentů uvedlo jako informační zdroj klasická média – televizi, rozhlas a tisk.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra