Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna Zákona o veřejných zakázkách

Novela Zákona o zaměstnanosti mění Zákon o veřejných zakázkách a stanoví nový základní kvalifikační předpoklad - neexistence pokuty za umožnění nelegální práce

Dne 5.1.2012 byl s okamžitou účinností vyhlášen zákon č. 1/2012 Sb., který se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a který v části třetí, čl. IV. přináší změnu zákona o veřejných zakázkách. V rámci kvalifikačních předpokladů je zadavatel nově povinen po dodavateli požadovat, aby prokázal, že mu „nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu“, kterým je zákon o zaměstnanosti. Tento základní kvalifikační předpoklad prokáže dodavatel formou čestného prohlášení. V každém případě budou dodavatelé touto povinností vázáni a zadavatelé ji musí promítnout do kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních zahájených po 5.1.2012.