Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna Soupisky faktur u výzev č. 03 a 07 IOP

Upozorňujeme příjemce ve výzvách č. 03 a 07 Integrovaného operačního programu, že došlo k mírné aktualizaci dokumentu Soupiska faktur. Tento dokument začínají příjemci používat ihned (tedy pro ŽoP předkládané po 19.7.2010). Jestliže příjemce předloží Soupisku faktur na původním formuláři, může mu být vrácena s upozorněním na nutnost využít novou Soupisku faktur. Po tuto dobu se pozastavuje běh lhůt pro administraci Žádosti o dotaci.