Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna příloh Monitorovacích zpráv u výzev IOP č. 03 a 07

Vzhledem k vývoji způsobu dokladování zprostředkující subjekt OSF MVČR aktualizoval některé přílohy Monitorovacích zpráv.

Výměna formulářů se dotýká těchto výzev Integrovaného operačního programu:

  • Výzva 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
  • Výzva 07 - Elektronizace služeb veřejné správy

U těchto výzev došlo k aktualizaci formuláře „Soupiska faktur SR“. Uvedený formulář naleznete zde.

Dále se mění dosavadní přílohy k vykazování mezd. Formulář „Sestava rekapitulace mezd s komentářem“ nahrazuje dosavadní přílohy „Rekapitulace mezd“ a „Rozpis mzdových nákladů“. Uvedený formulář naleznete zde.

Příjemce při vykazování způsobilých výdajů v rámci předkládání Monitorovacích zpráv (etapových či závěrečné) postupuje dále v souladu s pravidly danými dokumentem „Vybrané náležitosti dokladování IOP oblast podpory 1.1“, který naleznete zde.