Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změna dokumentu Rozdělení indikátorů v rámci výzvy č. 09 IOP

Byla provedena změna dokumentu "Rozdělení indikátorů" v rámci výzvy č. 09 IOP a to konkrétně takto:

9. část výzvy – Integrace agendových systémů – doporučujeme přiřazovat monitorovací indikátor 150119Počet úřadů s provedenou integrací ICT“, nikoliv dosud doporučovaný MI 150114 „Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy“. 

V této souvislosti došlo i k doplnění Přílohy č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce o indikátor číslo 150119.

Dokument ke stažení: