Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Závazné stanovisko Řídícího orgánu IOP č.1

Řídící orgán Integrovaného operačního programu vydal s účinností ke dni 14.12.2011 Závazné stanovisko č. 1 k použití smluvních podmínek, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (výše smluvní pokuty, výše bankovní záruky apod.), jako dílčího hodnotícího kritéria a použití náhodného výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení ve smyslu § 61 odst. 4 a § 66 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách při zadávání veřejných zakázek v rámci IOP.

Dokument ke stažení: