Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

VZOR Studie proveditelnosti pro projekt TC kraje

Odbor strukturálních fondů MV zveřejňuje VZOR Studie proveditelnosti pro projekt Technologické centrum kraje. Tento dokument je možné využít pro přípravu podkladů k projektům předkládaným v rámci výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. Dokument je pouze vzor, proto je důležité upravit jej dle potřeb daného žadatele.