Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vzor přílohy Monitorovací zprávy u výzev IOP č. 03 a 07 - „Seznam čísel účtů využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektů IOP“

Odbor strukturálních fondů MVČR připravil VZOR formuláře „ Seznam čísel účtů využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektů IOP “. Tuto přílohu dokládá příjemce ve výzvách č. 03 a 07 Integrovaného operačního programu jako povinnou přílohu Monitorovací zprávy. Doporučujeme příjemci předkládat seznam účtů ve formě této přílohy od nejbližší Žádosti o platbu, kterou bude připravovat.

Příjmový účet příjemce je používán pro následnou refundaci finančních prostředků od Ministerstva financí, je-li Žádost o platbu schválena v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce. Seznam výdajových účtu odpovídá přiloženým bankovním výpisů s jednotlivými úhradami výdajů projektu.Příjemce by měl věnovat správnému vyplnění nejen této přílohy patřičnou pozornost.