Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výsledky průzkumu: většina uživatelů je s webem OSF spokojena

V minulém týdnu proběhlo dotazníkové šetření mezi uživateli webových stránek Odboru strukturálních fondů MV. Zjišťovali jsme vaši celkovou spokojenost s webovými stránkami, zda považujete zveřejňované informace za srozumitelné, co vás nejvíce na webu zajímá nebo jak hodnotíte různé aktivity, které pro vás připravujeme. Výsledky jsou více než pozitivní.

Většina respondentů (75 %) je s webem OSF spokojena, z toho 18 % dotazovaných dokonce velmi spokojeno. Téměř všichni respondenti (95 %) považují zveřejňované informace za srozumitelné.

Vzhledem ke struktuře respondentů nepřekvapuje, že nejčastěji využívané rubriky jsou Výzvy, Dokumenty pro žadatele a příjemce a Aktuality.

Z našich aktivit nejvíce z vás zaznamenalo čtvrtletní newsletter, který také dostal nejlepší hodnocení (průměrná známka 1,61).

Podrobnější vyhodnocení si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.

Děkujeme i za došlé výtky, komentáře nebo pochvaly. Bereme je jako inspiraci pro další zlepšování webových stránek OSF a informací, které na nich zveřeňujeme. 

 

Všem účastníkům průzkumu děkujeme za spolupráci.

 

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: